Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vi står inför ett moraliskt vägval

Robin Olsson | 08 sep , 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
ledarev36

Det fina med den liberala demokratin är att alla medborgare äger rätten att tycka, tänka, leva och påverka sitt samhälle efter sitt hjärtas övertygelse och delta efter egen förmåga i den demokratiska processen.

Demokratin upplever i dag sina utmaningar inte minst i Putins Ryssland och Lukasjenkos Belarus. Vi står inför ett vägval både politiskt och moraliskt över hela vår jord, från USA i väster till Europa och Ryssland i öster. Det finns klara skiljelinjer och tendenser, åt olika håll beroende på land och kontinent.
Ett omen i tiden som borde få medborgarna att lystra lite extra till Björn Afzelius är förutom Putin och Lukasjenko den liberale riksdagsmannen Robert Hannahs motion om att kriminalisera vad han kallar “omvandlingsterapi”. Han anför i sin motion: “Inför ett lagbrott mot omvandlingsterapi” och “Ta bort bidrag från organisationer som sysslar med omvandlingsterapi”. Han skriver: “Organisationer eller religiösa samfund som sysslar med sexuell omvandling eller omvandling av könsidentitet ska inte heller ges några som helst statliga eller kommunala bidrag. Detta bör gälla såväl om de själva genomför omvandlingsterapin, stöttar företeelsen eller råder familj eller hbtq-personer om var man kan genomföra omvandlingsterapi”.

I frihetens namn vill alltså Hannah i lag förbjuda kyrkor, trossamfund och troende att framhålla, praktisera och uttrycka sin kristna tro och syn på sex och äktenskap, så som det praktiserats och lärts under 2 000 år. I Svenska kyrkans gamla handbok står att läsa: Underbara äro dina verk, Herre Gud,
underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.
Hela den västerländska kulturen och civilisationen bygger på just denna judisk-kristna etik och moral. Om detta tvistar icke de lärde, även om de idag gör allt i sin makt för att förändra naturlagar och traditioner.
Det anstår majoriteten i varje civiliserad demokrati att fritt stifta sina lagar och stadgar. Hannah har tack och lov all rätt att agitera och motionera för sin åsikt, hur fel han än må ha. De grunder västerlandets principer vilar på, som näringsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet bygger på denna frihetsprincip. Genom århundraden av förändring har dock synen på dessa friheter fått en ny skepnad. Från den liberala grundtesen som tillskrivits den franske filosofen och upplysningsmannen Voltaire: "Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den" till Robert Hannah är steget stort, för att inte säga himmelsvitt.

Den nya “toleranta” liberalismen fruktar uppenbarligen all form av opposition till sin egen sanning, så till den grad att alla oliktänkare ska lagstiftas bort. Detta är inte tolerans och mångfald som berikar vårt land. Frågan många ställer sig är om RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) fritt ska äga tillträde till våra skolor och dagis och upprätthålla sitt statliga understöd? Vad kallas deras verksamhet där de propagerar för sin regnbågsideologi?
Är detta i laglig mening en form av “omvändelseterapi”, för att använda Hannahs egna ord, som strider mot den lag han vill instifta? Detta svarar han inte på och diskussionen lär fortsätta. Detta ämne har även uppmärksammats av SVT:s Uppdrag granskning som varnar för de negativa
effekterna av “könsbyte” bland svenska barn och ungdomar.

Ett upplyst och civiliserat samhälle måste tåla att göra avvägningar om vad som är moraliskt rätt och fel. Individers rätt till barn kontra barnets rätt till sin biologiska mor och far är en sådan aspekt. I ett tolerant samhälle torde vi alla kunna diskutera dessa frågor, äga rätt att tycka olika och utifrån det forma vårt framtida Sverige med medmänsklighet och respekt för alla. Denna mångfald är inte farlig, den är nödvändig och berikande om inte Sverige ska bli en totalitär diktatur.

ROBIN OLSSON
redaktionen@inblick.se
eBlick
boys-5077861_1920 (2)
jan 28, 2021
Under ett års tid har coronapandemin haft stort utrymme i medias rapporteringar. Varje dag basuneras begreppet covid-19 ut i våra nyhetssändningar. En uppgivenhet och trötthet infinner sig och barnen känner av oro över att vardagslivet inte är sig likt.
eBlick
jan 08, 2021
Ytterligare ett år ligger bakom, ett år som kommer att gå till historien. Det kommer att vara omtalat i historieböckerna som året som förändrade världen.
eBlick
dec 17, 2020
Konspirationsteorier, tolkningar och fantasier avlöser varandra. De flesta av oss har både läst på sociala medier och hört om den ena teorin efter den andra, inte minst i dessa tider.
eBlick
dec 04, 2020
Centerpartiet verkar ha interna problem med sin politiska och framförallt moraliska kompass. Samma vecka som de, mot sina vallöften, gjorde upp med regeringen Löfven om att stödja deras budget för 2021 briserade nya uppgifter om två tunga profiler inom partiet som haft personliga problem med rättvisan.
eBlick
nov 19, 2020
Vi är trötta”, sa den libanesiska affärsmannen och tillade att han tror att alla kommer till en punkt då de är beredda att arbeta för att få fred.
eBlick
nov 02, 2020
Detta år kommer många ljus att tändas i våra kyrkor och bönehus för alla de som lämnat jordelivet detta år. Inte minst som en tragisk följd av coronapandemin.
eBlick
okt 22, 2020
Förskoleplikt från två års ålder. Så står det i ett förslag som elva socialdemokratiska riksdagsledamöter lagt fram. De menar att grunden för livet läggs i grundskolan, och att barn som går i förskolan presterar bättre senare i livet.
eBlick
okt 16, 2020
Det fanns en stor förväntan och spänning i luften inför söndagens partiledardebatt i SVT. Skulle Jonas Sjöstedt göra verklighet av sitt hot om att väcka misstroende mot den sittande statsministern, få med sig de övriga oppositionspartierna och rösta bort Löfven? Det skulle innebära att vi helt plötsligt stod mitt i en regeringskris.
eBlick
okt 08, 2020
Torsdagen den 27 September började nya regler gälla för besök på äldreboenden. Äldreboenden kan nu öppna dörrarna för anhöriga att besöka sina släktingar. I radiosändningar under dagen har röster hörts från gamla människor som äntligen får möta sina nära och kära. Gripen berättar en 92-årig man för Radio Dalarna att han träffat sin son för första gången på flera månader.
eBlick
okt 01, 2020
Larmrapporterna angående coronapandemin duggade tätt i våras. Experter ”profeterade” och sade: "Vi ligger två till fyra veckor efter Italien. Risken finns att vi når en nivå där intensivvårdsplatserna i Region Stockholm och i andra regioner tar slut i mitten av april." sa Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, i SVT:s Agenda i mitten av mars. "Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien, det går förfärande fort nu." skrev DN:s chefredaktör på ledarplats och förespråkade att "stänga ned Sverige".
eBlick
sep 24, 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.