Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Sovjet, Iran och Frankrike utmanades av Palmes Bofors-affärer "Palme var orolig och kände sig förföljd”

Ruben Agnarsson | 23 okt , 2020
Warszawa-pakten, Iran och Frankrike blev snuvade på omfattande vapenexport på grund av statsminister Olof Palmes framgångsrika engagemang till förmån för den krisdrabbade vapentillverkaren Bofors. – Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom från dessa vapenaffärer. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, säger Bo Theutenberg.
Kalla kriget del 3 (1)Det som sysselsatte Olof Palme och hans omgivning vid tiden för mordet var Bofors vapenaffärer, säger Bo Theutenberg och beskriver hur Sveriges statsminister i slutet av sitt liv blev involverad i en vapenexport som hans rådgivare borde ha förhindrat honom att delta i. Bofors vapentillverkning var en viktig del av Sveriges totalförsvar. När den inhemska efterfrågan minskade från mitten av 1980-talet, hamnade företaget i en djup kris.
Bo Theutenberg beskriver hur Palmes personliga engagemang handlade om att rädda arbetstillfällen och välfärd i Karlskoga, samt att upprätthålla svensk försvarskapacitet med hjälp av inhemsk vapenproduktion. Palmes uppdrag som internationellt uppburen fredsförhandlare inom Palme-kommissionen stämde dock illa överens med rollen som vapenexportör.
– Palmes rådgivare skulle ha hindrat honom. Rollerna som fredsförhandlare och vapenexportör var oförenliga, menar folkrättsprofessorn.

Krutleveranser

Samma dag som Palme mördades besökte Iraks ambassadör i Stockholm, Mohammed Said Al-Sahaf, Palme för att protestera mot att Palme som FN:s officiella fredsförhandlare i Iran-Irakkonflikten sålde vapen till Iran. Även Iran och Warszawa-pakten hade all anledning att vara upprörda då illegala krutleveranser med destination Iran strax före mordet plötsligt stoppades genom ett ingripande från den svenska tullen.
– Smugglingen var en enda stor STASI- kuliss, där inkomsterna från arrangemangen var livsavgörande för DDR:s överlevnad som stat. Godsvagnar anlände till DDR, där de märktes om till nya destinationer, inte minst till Iran, säger Bo Theutenberg.
I Björn Cederborgs bok ”Kamrat Spion: om Sverige i stasiarkiven” avslöjas att krigsmateriel från Bofors på väg till dåvarande Östtyskland hade fastnat i den svenska tullen knappt två månader före Palme-mordet.

Stasi klagade

Den östtyska säkerhetstjänsten Stasi kontaktade därför Bofors den 3 januari 1986 och frågade om anledningen till fördröjningen. Svaret från Bofors, som finns dokumenterat i Stasi-arkiven, blev undflyende: ”Tyvärr måste vi meddela er att järnvägsvagnarna har blivit beslagtagna av den svenska tullen. Tyvärr kan vi inte heller leverera ytterligare kvantiteter som redan är färdiga för avtransport. Vi beklagar verkligen den här incidenten.”
Bofors försäljning av krigsmaterial till Östtyskland, som sedan sålde vidare till Iran, pågick åren mellan 1981 och 1985. Affärerna stoppades i samband med Palme-mordet, åren därpå såldes inga vapen till DDR. På själva morddagen begär istället Bofors ett expressbeslut på ett export- och flygtillstånd för Robot 70 till Pakistan – som Bo Theutenberg misstänker
vidaretransporterades till Iran.

Indien-affär

En annan känslig vapenaffär var Bofors försäljning av Robot 70-kanoner till Indien för 8,4 miljarder kronor. Olof Palme engagerade sig i denna affär i ett skede då det i stort sett var klart att Frankrike skulle få vapenordern. Olof Palmes inhopp ledde till  att Bofors istället fick kontraktet. I oktober 1985 reste Olof Palme till New York för att delta i FN:s 40-års jubileum. Där förklarade Rajiv Gandhi för sin vän Olof Palme att Bofors kunde få den stora ordern om Bofors tog bort de så kallade mellanhänderna. Inför resan hade Bofors kontaktat Olof Palme och bett honom diskutera förhandlingsläget med Gandhi. Några veckor före mordet reste Olof Palme själv till Indien och träffade återigen Gandhi. Officiellt skulle han tillsammans med Gro Harlem Brundtland delta på en nedrustningskonferens i Palme-kommissionens regi – och inofficiellt slutförhandla om Bofors-affären. Svenska Dagbladet skrev i juni i år hur Palme under flygturen berättade för Brundtland att han kände sig hotad. Norges förra statsminister uppgav att Olof Palme fruktade för sitt liv.

Vapenhandlande fredsmäklare

– Ombord på planet sa Palme att han var orolig. Han hade märkt att vissa personer verkade följa efter honom i landet, sade hon till tidningen.
Samtidigt som de socialdemokratiska fredsförhandlarna befann sig i Indien var även Bofors-direktören Martin Ardbo på plats för att slutförhandla om Bofors-affären. Den 14 mars 1986, dagen innan Olof Palmes begravning, beslutade den indiska regeringen att ordern på 410 stycken kanoner skulle gå till Bofors. I samband med Olof Palmes begravning den 15 mars 1986 var den indiske premiärministern Rajiv Gandhi i Stockholm och överlämnade det officiella beskedet. Hans Dahlgren var med Olof Palme till New Dehli i januari 1985 och träffade Rajiv Gandhi.
– Dahlgren var Palmes rådgivare när det gäller Indien-affären, säger Bo
Theutenberg.

Snärjer Palme

Bo Theutenberg ifrågasätter även Boforsdirektörernas agerande.
– De snärjer Olof Palme genom sitt samarbete med Stasi, säger han.
– Genom min tjänst på UD visste jag en hel del om Boforsaffärerna och deras upplägg samt hur det politiska kringsnacket gick, säger Bo Theutenberg, som menar att Olof Palme underminerade Sovjet som vapenleverantör till Indien och Mellanöstern.
– Indien köpte historiskt vapen från Sovjetunionen, förklarar han.
– Väldigt mycket i min senaste bok handlar om detaljer i Bofors-affären; om vapenexporten till Indien och om smuggelaffärerna via DDR till Iran.
Boken beskriver även hur några poliser som försöker få spaningsledningen intresserad för vapenspåret.
– När de väl har fått tid med spaningsledningen är de inte ens där. Någon
dag senare skickas dessa papper tillbaka till de utredande poliserna med hänvisning till att spåret saknade intresse, säger Bo Theutenberg.

Algernon och Falck

I Palmeutredningen finns drygt 60 registrerade uppslag som handlar om
Bofors-affärerna. Av dessa har en dryg tredjedel anknytning till Bofors  försäljning av Robot 70 till Indien. Omkring en tredjedel rör påståenden om export av vapen från Bofors till Iran. Resterande uppslag, en knapp tredjedel, rör annat – såsom krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernons och journalisten Cats Falcks död. De flesta spaningsuppslaget är motivrelaterade men några uppslag består av förhör med personer som bedömts ha intressant information kring Bofors-spåret, bland annat förhördes Göran Bundy, ambassadör i Teheran 1980-1985. En person kontaktade Palme-utredningen i slutet av april 1987 och tipsade om att Olof Palmes roll inför Bofors kontrakt med Indien, skulle kunna utgöra motiv för mordet.

Vapenkartell

Uppgiftslämnaren uppgav att han hade uppgifter av en källa som deltagit i en vapenkartell som medverkat i vapenförhandlingar. Olof Palme hade på grund av sin inblandning mördats av en ”internationell liga”. Det franska företaget hade lagt ut stora summor för agentverksamhet och i provisioner, pengar som nu hade gått om intet. Olof Palme skulle ha ”dödförklarats” vid ett vapenkartellmöte i februari 1986. I ett förhör berättade uppgiftslämnaren att det statliga franska företaget GIAT, som bland annat tillverkar vapen, sammankallat andra vapenhandlare till ett kartellmöte i Frankrike. Han påstod också att mördaren, som var kurd, hade skickats till Iran. I en promemoria, upprättad i december 1987, konstaterade Palmeutredningen att det troligtvis har ägt rum ett vapenhandlarmöte i Europa men att det inte finns några svar på frågorna: När? Var? Vem eller vilka? 

Generösa krediter

Anders Carlberg, vd vid Bofors (Nobel Industrier), fick med kort varsel träffa Olof Palme den 20 februari 1986. Två dagar senare ”öppnade” den svenska regeringen Pakistan som mottagare av RBS 70. Orsaken till mötet var att han blivit kontaktad av den svenska förhandlingsdelegationen i Indien. Situationen där var ”pressad” och frågan var om det franska bolaget eller Bofors kunde ge den längsta kredittiden. Olof Palme hade i anslutning till mötet med Anders Carlberg ringt upp Rajiv Gandhi och framfört att han följde förhandlingarna. Den 18 februari 1986, tio dagar innan han mördas, ringer Palme åter till Gandhi. New York Time Magazine och tv-programmet ”CBS 60 minutes” rapporterade år 1987 om motivbilder för statsministermordet: att Palme först skulle ha stött Bofors hemliga vapenleveranser till Iran, men sedan stoppat dem av rädsla för att de skulle bli en politisk skandal. I maj 1984 lämnade Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen in en polisanmälan mot Bofors för vapensmuggling av hundratals luftvärnsrobotar Robot 70 via Singapore till Dubai och Bahrain.
Utrikeshandelsminister Mats Hellström tillsatte därför i juni 1985 en  utredning med uppdraget att kartlägga svensk vapenexport. Landshövdingen Bengt Gustavsson (S) fick uppdraget tillsammans med tre experter; departementsrådet Pernilla Lindh och kanslirådet Nils G. Rosenberg från UD och expeditionschefen Jan Nilsson från försvarsdepartementet. I slutet av 1989 dömdes tre Boforsdirektörer till villkorlig dom för varusmuggling och Boforsägda Nobel Industrier dömdes att betala 11 miljoner kronor i böter. 

Henrik Westander

Henrik Westander på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen var den som avslöjade Bofors vapenaffärer. Den 19 maj 1986 kontaktade han Palmeutredningen och berättade att han fått fram uppgifter som gjorde att han kände sig helt säker på vad och vilka som låg bakom mordet på Olof Palme, skriver Granskningskommissionen. Henrik Westanders källa var speditör som kört vapen från Bofors till Iran. Han hade efter mordet på Olof Palme hotats att inte tala om vad han visste. Källan hade skuggats, överfallits och slagits medvetslös och hot hade även riktat sig mot källans barn.
Personerna som hotat källan hade dessutom lämnat vissa uppgifter som säkert kunde sammankopplas med mordet på Olof Palme och olovliga vapenexportaffärer med Iran som godkänts och hemligstämplats av den socialdemokratiska regeringen. Enligt Granskningskommissionen menade Henrik Westander att det skulle kunna röra sig om samma personer som hämnats på Olof Palme genom att mörda honom som nu skrämde åkaren. Westander hänvisade till en analys av Boforsutredarna som visade att ambassadör Arne Thorén i Bagdad ända sedan hösten 1985 skickat rapporter till UD om robotar i Iran. Även andra mycket viktiga upplysningar och dokument hade undanhållits av UD.
– Den speditör som transporterade vapnen för Bofors räkning blev hotad när han började berätta för mig om exporten till Iran, säger Henrik Westander till Inblick.
– Detsamma gällde den iranier som berättade om exporten. Hoten var organiserade, mycket kraftfulla och involverade en stor grupp människor.

UD:s trupper stormar in

När Olof Palme mördas kopplas UD via Sverker Åström och UD:s särskilde vapenexportutredare Nils G Rosenberg till mordutredningen.
– UD tog genast ett grepp. Varför kom UD överhuvudtaget in i bilden om det inte fanns en misstanke om att mordet hade med internationella kopplingar att göra? Att UD störtar in och Sverker Åström tar över mordutredningen omgående beror på att att det är intrikata uppgifter kring Bofors-affärerna som ligger till grund för mordet, säger Bo Theutenberg.
– De här trupperna hade aldrig stormat in om det inte hade varit så. 

Fotnot: Mer information om Bo Theutenbergs dagböcker finns här:
https://theutenberg.wordpress.com

Ruben Agnarsson
 
eBlick
elisabet2 (1)
jan 28, 2021
Att dokumentera hur fartyget ser ut och lyssna till de överlevandes berättelser är centralt i en haveriutredning liksom för grundläggande journalistiskt arbete. I efterdyningarna av Estonia-katastrofen skedde inget av detta. Nu förbereder myndigheterna både dykningar och samtal med överlevande.
eBlick
jan 28, 2021
En israelisk luftreningsteknik har visat sig väldigt effektiv att desinfektera covid-19-partiklar i luften. Tekniken sprids till olika länder i världen. Israel kommer att använda tekniken i sina turistbussar för att återvinna turisterna till landet.
eBlick
jan 23, 2021
Diskrimineringen och förföljelsen av kristna har förvärrats. Det är slutsatsen utifrån World watch list 2021 som är den årliga undersökningen av förföljelsen mot kristna. I de länder som finns med på listan förföljs och diskrimineras cirka 309 miljoner kristna, men totalt handlar det om fler än 340 miljoner kristna runt om i världen.
eBlick
jan 21, 2021
De redovisar i stort sett bara det som vi redan har skrivit i Proletären, sade tidningens journalist Olle Minell när chefsåklagare Krister Petersson på presskonferensen i juni förra året pekade ut Stig Engström som Olof Palmes trolige mördare.
eBlick
jan 21, 2021
På onsdag, 27 januari, är det internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Den uppmärksammas samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. I år är det 76 år sedan. ”Låt oss aldrig glömma” är rubriken på Nobel Prize museums livesändning för gymnasieelever och högstadieelever under minnesdagen. Statsministern talar i Forum för levande historias ceremoni.
eBlick
jan 14, 2021
– Jag saknade en plats och ett nätverk som förenar oss kristna i den grund vi bygger våra liv på. En plats för vardagstro och för att få utvecklas och se Guds plan för våra liv och gå i den i nära gemenskap med Honom och varandra, förklarar en trött, men lycklig Emmeli Ahlander efter det digitala eventet där omkring 1000 personer i olika åldrar deltog.
eBlick
jan 14, 2021
Statens Haverikommission vill häva gravfriden och dyka vid Estonia. Samtidigt riskerar Henrik Evertsson – som vann Stora journalistpriset med motiveringen ”Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia” – fängelse för att ha filmat med en ROV-kamera vid Estonia.
eBlick
jan 08, 2021
På söndag, 10 januari, välkomnas Marie och Stefan Salmonsson som pastorer i Citykyrkan i Älmhult. – Vi har en glädje över det som Börje och Britt har stått i bräschen för under så många år. Vi önskar att fortsätta på den vägen, säger de till Inblick.
eBlick
jan 08, 2021
Norska fembarnsmamman Solveig anmälde sonens skola för mobbing. Då gick skolan till Barnevernet med motanklageler, vilket ledde till hot om tvångsomhändertagande. Solveig flydde då till Sverige där hon greps. Efter att Solveig avtjänat ett fängelsestraff fortsätter Barnevernet sin bestraffning genom att beröva barnen deras familjeliv.
eBlick
dec 26, 2020
Har man sin kyrka belägen där det passerar mycket folk, finns goda möjligheter att vara ute och göra saker precis utanför kyrkan. Det har Folkungakyrkan i Stockholm ägnat sig åt under hela detta coronaår.
eBlick
dec 17, 2020
Trots coronapandemi och inställda flyg kan du besöka Israel digitalt. Jeccica Halfin ger många tips på virtuella besök du kan göra i det förlovade landet. – Tyvärr kommer det troligen inte att gå att flyga till Israel den närmaste tiden. Men du kan skapa en ny virtuell färdväg som låter dig uppleva det bästa av Israel - utan att lyfta ett finger eller flytta en tum, säger Jeccica på Israel idag.