Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Religionsfriheten är hotad

Hans Marklund | 24 sep , 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
ledare

Kristna ungdomar upplever att de utsätts för kränkningar i skolan, både av andra elever och av skolpersonal. Den kristna gemenskapen mellan elever är viktig och utgör ett viktigt stöd för ungdomar i skolvärlden.
Som en 18-årig elev uttrycker det: ”Normerna bygger på att det är helt okej att driva med och underminera religion, och att det inte riktigt är ett problem med elever som kränker troende. Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt, och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt.”

Konferensen ville spegla situationen. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD i utbildningsutskottet, berättade att hon lämnat en skriftlig fråga till utbildningsminister Anna Ekström utifrån Claphams rapport. Brunegård har frågat hur Ekström som minister kommer att agera för att stärka troende elevers rätt till respekt och likabehandling i skolan. Flera regeringsrepresentanter var tillfrågade om att medverka i konferensen. Samtliga avböjde medverkan, liksom även Skolinspektionen. Regeringen visar tydligt en uppenbar ovilja att öppet delta i diskussion och samtal i detta viktiga ärende.

Situationen i skolorna är mycket allvarlig och undersökningar visar att mängder av elever far illa i skolan på grund av kränkande uttalanden och behandling. Detta är inte okej.
När utbildningsminister Anna Ekström (S) konfronterades med situationen, svarade hon att ”ingen elev i Sverige ska bli ifrågasatt på grund av sin kristna tro eller religiösa övertygelse”.
Om hon står för sina ord är det hög tid att hon, som högsta ansvarig, agerar. Det gäller även alla med inflytande över skolan. Krav måste ställas på att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa elevers trygghet i Sveriges skolor, oavsett huvudman.
Konkreta handlingar måste till och åtgärder måste vidtas för att skapa en allmän skola där olika synsätt och livsåskådningar bemöts med respekt och för att bryta den kränkningskultur som präglar stora delar av den svenska skolan. Rätten till skolor på konfessionell grund måste också säkerställas.
Sverige är ett demokratiskt land som bygger på demokratiska grundpelare. Tre av de pelarna är religions- mötes- och yttrandefriheten. Detta är tre grundpelare i ett demokratiskt samhälle, de är till för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter. De ger oss människor rätten att utöva vår tro och religion och att kunna hålla både offentliga och enskilda möten. Det ger oss rätten att uttrycka vår uppfattning och våra synpunkter. Det ger oss inte rätten att uttala oss eller agera kränkande mot andra människor på grund av deras tro eller uppfattningar.
Sverige ser sig också som en av världens mest toleranta nationer. Vi anser oss ha kommit långt i mångfaldsarbete, i likatänkande, i integritets- och rättvisefrågor, men på just det religiösa området finns det tydligen allvarliga brister.

HANS MARKLUND

 
eBlick
elisabet2 (1)
jan 28, 2021
Att dokumentera hur fartyget ser ut och lyssna till de överlevandes berättelser är centralt i en haveriutredning liksom för grundläggande journalistiskt arbete. I efterdyningarna av Estonia-katastrofen skedde inget av detta. Nu förbereder myndigheterna både dykningar och samtal med överlevande.
eBlick
jan 28, 2021
En israelisk luftreningsteknik har visat sig väldigt effektiv att desinfektera covid-19-partiklar i luften. Tekniken sprids till olika länder i världen. Israel kommer att använda tekniken i sina turistbussar för att återvinna turisterna till landet.
eBlick
jan 23, 2021
Diskrimineringen och förföljelsen av kristna har förvärrats. Det är slutsatsen utifrån World watch list 2021 som är den årliga undersökningen av förföljelsen mot kristna. I de länder som finns med på listan förföljs och diskrimineras cirka 309 miljoner kristna, men totalt handlar det om fler än 340 miljoner kristna runt om i världen.
eBlick
jan 21, 2021
De redovisar i stort sett bara det som vi redan har skrivit i Proletären, sade tidningens journalist Olle Minell när chefsåklagare Krister Petersson på presskonferensen i juni förra året pekade ut Stig Engström som Olof Palmes trolige mördare.
eBlick
jan 21, 2021
På onsdag, 27 januari, är det internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Den uppmärksammas samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. I år är det 76 år sedan. ”Låt oss aldrig glömma” är rubriken på Nobel Prize museums livesändning för gymnasieelever och högstadieelever under minnesdagen. Statsministern talar i Forum för levande historias ceremoni.
eBlick
jan 14, 2021
– Jag saknade en plats och ett nätverk som förenar oss kristna i den grund vi bygger våra liv på. En plats för vardagstro och för att få utvecklas och se Guds plan för våra liv och gå i den i nära gemenskap med Honom och varandra, förklarar en trött, men lycklig Emmeli Ahlander efter det digitala eventet där omkring 1000 personer i olika åldrar deltog.
eBlick
jan 14, 2021
Statens Haverikommission vill häva gravfriden och dyka vid Estonia. Samtidigt riskerar Henrik Evertsson – som vann Stora journalistpriset med motiveringen ”Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia” – fängelse för att ha filmat med en ROV-kamera vid Estonia.
eBlick
jan 08, 2021
På söndag, 10 januari, välkomnas Marie och Stefan Salmonsson som pastorer i Citykyrkan i Älmhult. – Vi har en glädje över det som Börje och Britt har stått i bräschen för under så många år. Vi önskar att fortsätta på den vägen, säger de till Inblick.
eBlick
jan 08, 2021
Norska fembarnsmamman Solveig anmälde sonens skola för mobbing. Då gick skolan till Barnevernet med motanklageler, vilket ledde till hot om tvångsomhändertagande. Solveig flydde då till Sverige där hon greps. Efter att Solveig avtjänat ett fängelsestraff fortsätter Barnevernet sin bestraffning genom att beröva barnen deras familjeliv.
eBlick
dec 26, 2020
Har man sin kyrka belägen där det passerar mycket folk, finns goda möjligheter att vara ute och göra saker precis utanför kyrkan. Det har Folkungakyrkan i Stockholm ägnat sig åt under hela detta coronaår.
eBlick
dec 17, 2020
Trots coronapandemi och inställda flyg kan du besöka Israel digitalt. Jeccica Halfin ger många tips på virtuella besök du kan göra i det förlovade landet. – Tyvärr kommer det troligen inte att gå att flyga till Israel den närmaste tiden. Men du kan skapa en ny virtuell färdväg som låter dig uppleva det bästa av Israel - utan att lyfta ett finger eller flytta en tum, säger Jeccica på Israel idag.