Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

När uppenbarelse blir villfarelse

Ruben Agnarsson | 21 maj, 2017

I samband med att påven besökte Sverige i samband med 500-årsfirandet av reformationen kunde man ha förväntat sig att den katolska kyrkan skulle tona ned de läror som provocerar lutheraner mest, exempelvis Maria-dogmen. Istället verkar det som om strävandena i Rom att marknadsföra denna kult snarare har intensifierats.​
En motiverande faktor för denna missionsiver finns i de apokalyptiska Fatima-uppenbarelser som uppmanar till invigning av geografiska områden till Maria. Förra helgen var påven följaktligen i Portugal för att helgonförklara två barn som påstods ha fått dessa uppenbarelser.

Genom försåtliga formuleringar har den katolska kyrkan lyckats att förvandla Jesu jordiska moder till något som är helt väsensfrämmande för Bibelns verklighetsuppfattning. Den mest effektiva desinformationen är den som har ett mått av sanning i sig. Det gäller både Maria-dogmen och Fatima-uppenbarelserna. Läs pastor Sven Nilsson ​kommentar här.

Att bekämpa kyrkopolitik med kyrkopolitik leder inte framåt. Ett adekvat gensvar på dessa kyrkopolitiska anspråk – precis som Paulus i sitt första brev till det kyrkopolitiska käbbel som präglade församlingen i Korint – är istället en frimodig proklamation av korset som Guds kraft till frälsning. När den katolska kyrkan via invigningsritualer återigen vill inviga de nordiska länderna till Maria-kulten, kan vi ​istället påminna oss om och aktualisera korsets centrala betydelse för de nordiska länderna, vilket inte minst avspeglas i ​​ländernas nationalsymboler.