Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Att leva i nuet

Ruben Agnarsson | 08 apr, 2015
Jordbruksamhället har blivit industrisamhället, som blivit informationssamhället. På några få decennier har den industriella revolutionen ersatts av en informationsrevolution som gjort att utbildning, underhållning, information och medier har fått en allt större betydelse.

Budskapen både konkurrerar och förstärker varandra. Den tid då vi inte utsätts för någon form av påverkan blir allt mer sällsynt. Man kan nästan inte köra bil, laga mat, handla eller löpträna utan att radion, löpsedlarna, musiken, tv:n, google eller wikipedia har ett ord – eller ton – med i spelet.

Den bruttotid som den svenska befolkningen dagligen ägnade åt olika medier förra året var enligt Mediebarometern – som tas fram av Göteborgs universitet – sex timmar och tjugo minuter. Vi använde i genomsnitt två timmar för att surfa på internet, 90 minuter framför tv:n, 80 minuter för att lyssna på radion och en halvtimme för både musik och dagstidningsläsning – varje dag!

Vi vill inte alltid erkänna att vi påverkas av den omgivning vi lever i. I själva verket är vi ofantligt mycket mer influerade av alla de budskap som informationssamhället trycker på oss än vi anar.

Vi kristna menar oss ha världens bästa budskap. Om vi menar allvar med detta anspråk och vill leva i nuet, är det vår skyldighet att ta vara på de stora möjligheter som informationssamhället erbjuder oss.

Ruben Agnarsson
Nyhetschef, Inblick