Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

En kolos(s) på lerfötter

Ruben Agnarsson | 20 jan, 2017

Socialdemokraternas partiledning och Aftonbladets ledarsidor gick fullständigt i spinn när Anna Kinberg Batra, som fick stöd från Kristdemokraterna, klargjorde att man ville lägga fram en gemensam Alliansbudget för att fälla S-regeringen, genom att samtidigt förhandla med Sverigedemokraterna.
Batra hade tappat kompassenhade gjort ett episkt haveriutspelet var slutet för henne och Batra hade gett upp tanken på att vinna förtroendet genom ny politik.
Aftonbladet”Bomben som kan knäcka Alliansen” blev Aftonbladets löpsedel efter Batras utspel. Men är det inte Löfven och den rödgröna regeringen som kommer att knäckas om en Alliansbudget fäller S-regeringen?
 
​Nu är reaktionerna är förklarliga. Socialdemokraternas maktinnehav bygger på endast 31 procent av rösterna i senaste valet och endast 27,6 procent i senaste väljarbarometern (Sifo) skulle kunna tänka sig att rösta på partiet om det vara val i dag.
Batras utspel avslöjar obarmhärtigt regeringens svaga minoritetsställning, vilket naturligtvis inte är så angenämt, men för en maktfullkomlig partiapparat är detta en välbehövlig påminnelse.
Det blir därmed spännande att se hur de närmaste månadernas politiska debatt kommer att utforma sig.

 

​Kravlöshet som skapar terror och diktatur

Ruben Agnarsson | 07 jan, 2017

Medan den israeliska staten är en rättsstat som tar ett självklart ansvar för sina arabiska invånarnas trygghet och säkerhet, vägrar den palestinska myndigheten att ta samma ansvar för de judiska invånare som vill bo i de palestinska områdena. Det innebär att 20 procent av Israels befokning är araber, medan samtliga judar exempelvis lämnade Gaza vid det israeliska tillbakadragandet år 2005. Till och med anhöriga som dött flyttade med till Israel, de grävdes upp ur gravarna för att dessa inte skulle vandaliseras när judarna hade lämnat.

Medan Israel skyddar sin arabiska befolkning uppmuntrar den palestinska myndigheten till att begå terrordåd mot civila israeler.

Totalt betalar den palestinska myndigheten närmare 3 miljarder kronor per år i terroristrelaterade löner och ersättningar, vilket motsvarar sju procent av den totala budgeten eller närmare 30 procent av det utländska biståndet, som till största delen går till den allmänna budgeten.

Denna förvrängda situation kan fortgå eftersom det internationella samfundet ensidigt ställer krav enbart på Israel. Den palestinska ledningen vet att de slipper att ställas till svars för korruption, terrorism, stöd till terrorhandlingar och brott mot mänskliga rättigheter. Därför frodas terrororganisationen Hamas och därför har det inte varit fria demokratiska val på de palestinska områdena på tio år.