Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Kopplingar och hållhakar

Ruben Agnarsson | 26 maj, 2016

I den här veckans ledare skriver jag om Simon Häggström, chef för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, som den här veckan släppte boken ”Skuggans lag – en spanares kamp mot prostitutionen”. Boken är en ljusstrimma i en annars ganska dyster verklighet.

Författaren konstaterar själv att han bekämpar en verksamhet som samhället inte vill se. Det som stärker den modige kriminalinspektörens tes om att Sverige inte vill kännas vid den människohandel som förekommer i vårt samhälle, är återkommande indikationer på att denna kriminella verksamhet har kopplingar till – och även har hållhakar på – det svenska rättsväsendet.

Domen mot polischef Göran Lindberg, liksom hanteringen av polischefen i Uppsala som nyligen fick lämna sin tjänst efter misstankar om barnpornografibrott, samt den polis på avdelningen för Särskilda Utredningar (SU), som utfört uppdrag åt och skickat intima e-postmeddelanden till ett antal kvinnor, pekar i samma riktning.

Föräldrar – finns dom?

Ruben Agnarsson | 11 maj, 2016
Motsägelsefulla argument krockar med full kraft när familjepolitiken kommer på tal i Sverige. Ena stunden hånas pappor för att de inte tar ansvar i hemmet eller för barnen, i nästa andetag bagatelliseras de när kraven på insemination för kvinnor förs fram.
Sveriges riksdagen sade i början av året följaktligen ja till att ensamstående kvinnor ska få skattefinansierad hjälp med assisterad befruktning.
Det är inte en folkligt förankrad reform. Det är ännu mindre av omtanke om barnen.
”En Sifo-undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa” skrev Alf Svensson på DN Debatt i april 2008 med anledning av en Sifoiundersökning som visade att 87 procent av svenska folket ansåg att barn har en grundläggande rättighet att så långt det är möjligt växa upp med sina två biologiska föräldrar. 8 procent tog inte ställning och endast 5 procent såg inte denna form av uppväxt som en grundläggande rättighet.
Så kan det bli när en liten högljudd majoritet driver igenom krav som ett ytterst fåtal vill ha och som   dessutom saboterar barnens möjlighet att relatera till sitt förflutna.