Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Försvaret, polisen och låset på ytterdörren

Ruben Agnarsson | 01 sep, 2015
Att hävda att vi ska avskaffa försvaret är lika logiskt som att hävda att vi ska avskaffa polisen eller sluta låsa ytterdörren. Dessa företeelser har alla uppgiften att hålla ordning och reda, stänga ute obehöriga gäster, samt värna och skydda liv och egendom.
Sveriges försvar syftar till att försvara vårt lands gränser och landets befolkning. Det finns ingen aggressiv försvarsretorik bakom den svenska militärens uppgifter. Den svenska polisens och militärens uppgift är att skydda liv, inte i första hand att ta liv.
Att hävda att enbart icke-kristna ska offra sina liv för att försvara vårt land, våra familjer och vår befolkning vid ett fientligt angrepp blir därmed varken logiskt eller trovärdigt.

S nedrustade Sverige!

Ruben Agnarsson | 01 sep, 2015
I debatten om Sveriges försvar hävdar försvarsminister Peter Hultqvist (S) gång på gång att Alliansen under sina åtta år vid makten inte såg det hot som Rysslands upprustning innebar.
Försvarsministern glömmer då att den rödgröna oppositionen så sent som inför riksdagsvalet år 2010 krävde att försvarsanslagen skulle minskas med två (2) miljarder kronor i jämförelse med Alliansens försvarsbudget.
Han glömmer dessutom att socialdemokratiska försvarsministrar som Thage G. Peterson, Björn von Sydow och Leni Björklund har huvudansvaret för de dramatiska nedskärningar av Sveriges försvar som medfört att Sverige idag endast har en tredjedel kvar av den försvarskapacitet som vi hade på 1980-talet. 
Att Alliansen så småningom accepterade den socialdemokratiska försvarsretoriken, fråntar inte Socialdemokraterna huvudansvaret för Sveriges nedrustning. Socialdemokraterna genomförde de största nedskärningarna av försvaret i modern tid, samtidigt som Vladimir Putin kom till makten.