Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Alf Svenssons varning för anarki

Ruben Agnarsson | 31 aug, 2015
För tio år sedan intervjuade jag den legendariske KD-profilen Alf Svensson, som uttryckte sorg över de pågående familjeexperimenten i Sverige som han menade var hänsynslösa mot barnen. Bakgrunden var riksdagens beslut om att tillåta adoptioner för samkönade par och beslutet att tillåta insemination för lesbiska kvinnor.
- Som politiker vill jag aldrig en gång i framtiden möta ett barn som frågar mig hur jag kunde medverka till att beröva barnet dess biologiska ursprung, sin mamma och sin pappa. Om denna utveckling fortsätter får vi ett kyligare samhälle. Det vi behöver i Sverige är istället mer av närvärme, sade Alf Svensson när jag träffade honom.
Alf SHan var bekymrad över att riksdagen stiftade lagar som bortsåg från barnets önskemål och perspektiv, trots barnrättsorganisationernas högljudda protester.
- Som politiker ser jag som min främsta uppgift att gör allt jag kan för att barn skall få växa upp med sin mamma och pappa. Sedan vet vi att alla mammor och pappor inte fungerar väl. Men generellt vet vi att mellan barn och föräldrar finns det en kravlös kärlek och omtanke som aldrig institutioner kan åstadkomma, fortsatte Alf Svensson.
- Jag skulle under inga omständigheter vilja vara med om att via några knapptryckningar i riksdagen beröva barnen deras biologiska mamma och pappa. Vad skall jag säga till de barn som växer upp och som senare kommer att ställa mig till svars för att jag hade medverkat till att beröva dem deras föräldrar och deras biologiska ursprung.
- Jag vill kunna se dem rakt in i ögonen och säga: ”Jag medverkade inte till detta!”
Alf Svensson menar att det är ett nonsensresonemang att påstå att det är diskriminerande att hävda att de tär bäst för barnen att växa upp med sin mamma och pappa.
- Man måste få kalla en spade för en spade. Börjar vi riva upp detta har vi inga gränser kvar. Och utan gränser får vi anarki.
- Då kommer vi också in på detta med könsneutrala äktenskap. Det handlar också om lesbisk och heterosexuell insemination. Vi anser oss ha rätten att beröva barnen deras biologiska sammanhang. Men här skall ingen kunna säga till Alf Svensson: ”Varför berövade du mig möjligheten till en mamma och pappa, genom det sätt som du tryckte på knapparna i riksdagen?

- Vi vet att många får inte leva med sin ursprungliga mamma och pappa. När detta ändå sker försöker vi efterlikna den ursprungliga och naturliga situationen så långt som möjligt.
Alf Svenssons fråga till det svenska folket var: ”Vart vill ni sätta gränserna?” 
- Det gränslösa landet är detsamma som anarki. Det handlar inte om att vara hård, dömande, men om att vara klar, förklarar han.
- Det finns mycket feghet i dessa frågor. Att tiga är bäst till lags.
För Alf Svensson handlar hans engagemang om att ha omtanke om, visa hänsyn och kärlek till barnen.
- Vi har det ursprung vi har. Och den bästa starten man kan få i livet är tillsammans med sin mamma och sin pappa.