Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Trump och Putin

Ruben Agnarsson | 21 nov, 2020

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia och förkunnelse att devalveras till ett förkrympt och korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Det gäller också hans nationalromantiska utspel när han – likt Putin, som vill återuppväcka Sovjetimperiet och Erdogan som vill att Ottomanska riket ska återuppstå – vill göra "America great again".

Den som – samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter – beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov (en stor majoritet av israelerna ​föredrar Trump)  blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen ha en vänsterextrem agenda och bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av att växa upp med sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor. En sådan kristen agenda riskerar att bli lika korrumperad.

Har Trump med sitt smicker av kristna företrädare och sitt stöd till Israel en ondskefull avsikt som han ännu inte till fullo har redovisat?  
När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport. Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

finns all anldning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

 

 

 

Det finns all anledning att ifrågasätta beteendet hos ledare i den amerikanska kristenheten som med hänvisningar till profetiska tilltal och Guds vilja oreflekterat stödjer Donald Trump. Kristna som kommer för nära makten utsätts alltid för frestelsen att anpassa sig till den politiska maktens nyckfulla förväntningar för att få äta vid köttgrytorna. Då riskerar profetia ochförkunnelse att devalveras till ettförkymptoch korrumperat kvacksalveri.

Det är också högst befogat att ifrågasätta Trumps personliga livsstil och hans arroganta tonläge mot meningsmotståndare. Den råkapitalism som han verkar företräda är heller inte vidare sympatisk.

Den som samtidigt med dessa och andra kritiska synpunkter beskriver sakpolitiska beslut från Trump som främjar människovärde, bekämpar antisemitism och främjar Israels säkerhetsbehov blir per automatik varken Trump-anhängare eller högerextrem. Det är enbart fåniga argument som slår tillbaka på den som uttalar dem.

Här i Sverige måste man som kristen profil nämligen bortse från Israels säkerhetsbehov, förbise det ofödda barnets rättigheter och nonchalera barns behov av sin biologiska mamma och pappa – samt stödja Biden – för att få äta vid maktens köttgrytor.

När allt detta är sagt finns det anledning att påpeka att om Trumps ifrågasättande av valresultatet fortsätter in absurdum kan splittringen i USA bli ohanterlig, vilket är Rysslands uttalade mål. Valet i USA för fyra år sedan påverkades av Ryssland genom trollkonton på sociala medier som utgav sig tillhöra rörelser som ”Tea Party” och ”Black Lives Matter” för att splittra det amerikanska samhället. Under valåret nådde den ryska påverkansapparaten bara på Facebook 126 miljoner personer, enligt Expressen.

Genom att skapa konton på sociala medier i fiktiva amerikanska personers namn, och utge sig för att vara aktivister som tillhörde olika gräsrotsrörelser, var målet att skapa social och politisk oro, enligt Robert Muellers rapport.

Är det för att Ryssland stödjer honom genom att inte erkänna Biden som Trump vågar sitta kvar i Vita huset, trots att han förlorat valet?

Biden eller Trump?

Ruben Agnarsson | 16 nov, 2020

Partipolitik kan vara splittrande. Det gäller såväl länder som kristna församlingar. Som kristna är vi kallade att be för dem som sitter vid makten, oavsett valsystem och partitillhörighet. Den romerske medborgaren Paulus skrev någon gång i mitten av 60-talet, då en av historiens värsta kristendomsförföljare Nero var kejsare i Romariket: ”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” Första Timoteusbrevet 2:1‭-‬2
   Josef, Ester och Daniel är bibliska personer som var verksamma i samhällssystem och världsherravälden som var mer eller mindre korrupta. Ändå fick de spela en nyckelroll för att Guds vilja skulle ske – mitt i förfallet.
   Valet i USA har splittrat nationen och delar kristenheten i såväl USA som Sverige. Kategoriskt stöd, alternativt ett lika kategoriskt avståndstagande, för den ene eller den andre kandidaten sprängs in som en kil, trots att politikens förmåga att lösa mänsklighetens problem är begränsad.


Hur ska man då
recensera Donald Trumps tid vid makten? Hans stöd till Israel har varit betydelsefullt. Trump har dragit in stödet
 till UNRWA, den organisation som politiserat och cementerat de palestinska flyktingarnas situation på ett sätt som saknar motstycke i världshistorien. I alla andra konflikter agerar världssamfundet för att minimera lidandet, ge flyktingar en möjlighet till nystart så fort som möjligt och minimera tiden som flyktingstatusen är giltig. I andra flyktingsituationer från samtida krigshärdar – som de 400 000 flyktingar som flydde från Karelen till övriga Finland när området ockuperades av Sovjet under andra världskriget – har världssamfundet varit helt likgiltigt.
   UNRWA göder antisemitism och förlänger istället palestiniernas flyktingstatus – och lidande – till barn, barnbarn och barnbarnsbarn enbart för att hålla konflikten med Israel vid liv.
   I en tid då hela världens blickar riktar sig mot Jerusalem – Turkiet, EU, FN, Arabförbundet, Islamiska konferensorganisationen, Katolska kyrkan och Palestinska myndigheten gör numera anspråk på stadens status – har Donald Trump erkänt Jerusalem som Israels huvudstad och flyttat den amerikanska ambassaden till staden. USA har därmed erkänt det judiska folkets mångtusenåriga relation till Jerusalem.
   USA har under Trump även erkänt Israels suveränitet över Golanhöjderna, ett gränsområde där grannlandet Syrien inlett flera anfallskrig och där landets diktator med hjälp av Ryssland precis har utkämpat ett inbördeskrig som berövat 400 000 människor livet. I dag har även Iran etablerat en militär närvaro i landet med det uttalade målet att utrota Israel.
   Under Trumps ledarskap har slutligen tre arabländer – efter 75 års krigstillstånd med Israel och på första gången på mer än 25 år – erkänt Israels rätt att existera.

Kristna abortkritiker i Sverige
 tycks glömma att presidenten under den senaste mandatperioden har tagit strid för människovärdet. Trump är den ende presidenten någonsin som har talat på Ja till Livet-marcher och antalet aborter i USA har sjunkit till den lägsta nivån sedan de blev lagliga år 1973, från 1,6 miljoner år 1990 till 862 000 aborter under 2017. Donald Trump bad även landets justitiedepartement utreda Planned Parenthood och andra abortorganisationer för att se om de gjort sig skyldiga till fosterhandel och hans administration sade upp kontraktet med ett företag som bedriver forskning på aborterade foster. 
   Han har dessutom tillsatt flera domare i Högsta domstolen, nu senast Amy Coney Barrett, som erkänner att det ofödda barnet också har rättigheter. Alla dessa beslut från presidenten har hånats av en abortliberal mediekår i USA och Sverige som väljer att blunda för att abort handlar om att avliva ofödda barn.
   Blir den som presenterar dessa fakta en oreflekterad Trump-anhängare? Nej. Verkligheten är nämligen mer komplex och mångfacetterad än de kategoriska uppdelningar i svart eller vitt som Trump-kritiker ofta gör när halva USA:s befolkning idiotförklaras.


Donald Trumps sätt att uttrycka
sig i bland annat sociala medier är oreflekterat och ovärdigt, och han har på ett oförklarligt sätt polariserat mot flyktingar som söker en fristad i USA, trots att landet bildades som en bastion för mänskliga rättigheter av människor som ofta var på flykt undan förföljelse i andra länder.
   Hans vägran att erkänna sig besegrad och hans påståenden om valfusk är också högst tvivelaktigt, även om den myndighet i Washington som har ansvaret att formellt erkänna Biden som den nya presidenten fortfarande inte har startat processen.
   Kamala Harris å sin sida har lovat att hon och Joe Biden ska återställa stödet till UNRWA, återupprätta USA:s generalkonsulat till palestinierna i Östra Jerusalem och arbeta för att öppna PLO:s respresentation i Washington. Hon vill genom lagstiftning stoppa delstater som vill införa en mer restriktiv abortlag. Harris och Joe Biden har uttalat stöd från Planned Parenthood, som sålt kroppsdelar från aborterade foster.
   Vilken politik som Demokraternas presidentkandidater kommer att föra kommer framtiden att utvisa, men det är ingen tvekan om att Israel riskerar att bli mer isolerat med Biden och Harris i Vita huset. Det är därför ingen tillfällighet att EU med hänvisning till presidentskiftet i USA säger sig vilja ha större inflytande i Mellanöstern och att de lutherska kyrkorna i Skandinavien – med sitt stöd till en rad antisemitiska organisationer i Mellanöstern – i samma veva börjat ett korståg för ersättningsteologi och mot ”kristen sionism”.

Kryssa Birgitta Sacredeus!

Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019

Det senaste aggressiva mediedrevet mot Lars Adaktusson visar på hur onyanserad och skruvad den svenska familjedebatten är.

Den här gången är det Dagens Nyheter och en Center-trio bestående av Annie Lööf, Fredrik Federley och Sofia Jarl som har röda kinder.

Lars Adaktusson har sannerligen inget att skämmas för. Han har fullföljt den inriktning som föregångarna Lennart Sacrédeus och Alf Svensson stod för i EU-parlamentet. Och han har röstat nej till överstatlighet och lägger även in det ofödda barnets perspektiv i sitt politiska arbete. Det är inget att skämmas för. Det är snarare Centertrion som behöver förklara sig.

Det var nämligen partiledare Annie Lööf (som då hade efternamnet Johansson) och ordföranden i Centerkvinnorna Sofia Jarl, som år 2006 tillsammans med EU-parlamentarikern Fredrik Federley drev igenom kravet på polygami i CUF. Annie Lööf och Sofia Jarl har självklart rätt till sina egna 1989kroppar. Men en statlig svensk abortutredning från 1989 slår fast att kvinnan och foster är ”två skilda individer som båda är skyddsvärda”.

När Fredrik Federley år 2010 avslöjades med att ha fått mut- och spritresor till Kanarieöarna skyllde han på sin dragpersonlighet Ursula. ”Det är inte jag som riksdagsledamot som gör det här utan jag åker mer som dragpersonlighet”, förklarade han.

Partiledare Ebba Busch Thors svaga uppbackning för Lars Adaktusson är beklämmande. Likaså Sara Skyttedals förnumstiga pekpinnar.

Som tur är det finns det alternativ till de företrädare som ger efter för tillfälliga populistiska vindar på KD:s valsedel. På plats fem återfinns Birgitta Sacredeus, som har en politisk profil som – likt Adaktusson – utgår från ​att det är viktigare att vara förankrad hos KD:s gräsrötter än hos den svenska journalistkåren.

Kostade Wallströms FN-resa 1,3 miljoner kronor?

Ruben Agnarsson | 17 okt, 2018

Tidningen Metros "viralgranskare" Johan Wikén har ifrågasatt Inblicks uppgifter om kostnaderna för Margot Wallströms insamlingsresa till New York, som gjordes efter det att regeringen Löfvén avsattes av Sveriges riksdag.

Metro bygger sina uppgifter på den faktiska faktura som regeringskansliet fått från Försvarsmakten på 164 800 kronor exklusive moms, en faktura som UD:s departementssekreterare Hannes Raag fortfarande vägrat att redovisa för Inblick, trots en begäran att få ut en sammanställning på alla kostnader för Margot Wallströms och hennes regeringskollegors resa.

Fakturan som Metro hänvisar till bygger på faktiska flygtimmar, inte på all den tid som statsflyget tas i anspråk (vilket Inblicks artikel utgick från), vilket gör att Försvarsmaktens faktura blir mindre än de beräknade kostnader som redovisades i Inblicks ursprungliga artikel. Men Inblicks uppskattning av skattebetalarnas kostnader ligger ändå nära verkligheten, trots att vi än så länge bara fått fragmentariska och ofullständiga uppgifter från UD om resans kostnader.

Verkligheten är nämligen inte alls sådan som Metro vill påskina. I sin artikel bortser Metro nämligen från det allmänt kända faktum att Försvarsmakten endast får debitera regeringen för ​delar av de faktiska kostnaderna för statsflyget. Försvarsmaktens – det vill säga skattebetalarnas – faktiska kostnad för själva flygtiden är alltså betydligt högre än det som faktureras. Regeringen debiteras 10 800 per flygtimme, medan den verkliga kostnaden är 80 000 per flygtimme enligt försvarsbloggaren Carl Bergqvist
Det innebär alltså att den verkliga kostnaden för försvaret är 1,22 miljoner kronor. Till detta kommer övriga kostnader på 66 000, så kostnaderna blir alltså närmare 1,3 kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för andra medresenärer från regeringskansliet, kostnader som Inblick väntar på att få en redovisning av från UD.

Det framgår inte av Metros artikel om momsen tillkommer på Försvarsmaktens faktura, om så är fallet blir de faktiska kostnaderna ännu högre.


Vad Margot Wallströms resa till New York i själva verket kostade ​ska självklart följas upp. Att vi inte hade tillgång till ​exakta uppgifter beror på UD:s vägran att lämna ut offentliga handlingar. Så fort vi får fullständiga uppgifter från UD kompletterar vi självklart ytterligare i tidningen.

Redan den 29 september bad Inblick om en sammanställning av samtliga kostnader för regeringens resa till New York den 25-28 september i år. Vi efterfrågade dessutom namnen på de personer som följde med på regeringens resa. Vi får komplettera bilden när UD slutligen väljer att svara på Inblicks frågor.

Valrörelsen 2018: liberalt angrepp på kristna friskolor

Ruben Agnarsson | 02 sep, 2018

Michael Verdichio, 25, är grävreporter på Göteborgsposten. I hans uppmärksammade journalistkärriär har hyllade gräv-reportage blandats med mysiga hemma hos-reportage på West pride.

I en hårt lanserad artikelserie i liberala Göteborgsposten har Verdichio nu tagit sig an den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile.

Till sin hjälp har han haft tre fotografer och en illustratör som tillsammans med Verdichio tecknar en karikatyr som för tankarna till dataspelet ”Drakar och demoner” eller TV4-programmet ”Det okända”.

Det förenklade temat i artiklarna är att elaka, vuxna män hotar små, oskydliga barn med djävulen så att de försöker ta livet av sig. Den som behöver hjälp efter att ha läst Verdichios skräckartiklar uppmanas att ringa till RFSL:s Stödmottagning.

 

Verdichios påståenden om självmordsförsök och psykisk ohälsa är allvarliga.

Utan att ha detaljinformation om ​den andliga ​och/eller psykosociala miljön i Hällebergsförsamlingen kan det konstateras att svepande och ogrundade anklagelser om självmordsförsök kan sätta igång de mörkaste krafter.

Verdichios slutsatser påminner om det virvarr av motsägelsefulla uppgifter om bibelskole-elevers påstådda psykiska problem som spreds i medier om Livets ord under 1980-talet, bland annat av sedemera SR-journalisten och RFSL-informatören Pether Öhlén.

Efter att han i en hel veckas tid fått framföra sina mörka synpunkter på Uppsala-församlingen i Ulf Elfvings ”Efter tre” i mars 1990, exploderade en bomb i Livets ords entré. Det skedde dagen efter sabotaget mot SVT-sändningen i samband med att den dåvarande församlingsmedlemmen Carola framförde sin låt i Melodifestivalen.

”Jag har träffat en före detta satanist, som blev omvänd, som berättade att han var med på det där. Han ville berätta vad som egentligen hade hänt. Det var en intressant historia. Men jag kände mig aldrig rädd”, sade Carola till Aftonbladet i februari 2003 med anledning av sabotaget mot hennes sång i SVT-sändningen.

För sina insatser belönades i alla fall Pether Öhlen så småningom med en statlig tjänst som producent på P4 Extra på Sveriges Radio – uppföljaren till Efter tre – och blev senare informationsansvarig på RFSL.

 

 

Det finns ett problem med den mörka bild som tecknas av Hällebergsskolan i GP. Skolinspektionens enkäter med elever och föräldrar på Hällebergsskolan visar nämligen att både elever och föräldrar i förskola och mellanstadium är både tryggare och mer nöjdare med skolan än riksgenomsnittet och att högstadiet också ligger bra till – strax under riksgenomsnittet.

Förklaringen till detta är enkel: de sakförhållanden och vittnesmål som Verdichio bygger huvuddelen i sina artiklar på, härrör från förra årtusendet – alltså från 1990-talet.

Skolan tycks alltså sedan länge redan ha tagit itu med en inskränkt samhällssyn och en osund sammanblandning mellan församlingsliv och skolverksamhet.

Nu – en vecka före riksdagsvalet – har dock de 25 år gamla uppgifterna fått största möjliga aktualitet. Som ett brev på posten kommer liberalernas Jan Björklund med tuffare krav om totalförbud mot religiösa friskolor.

Välkommen till valrörelse i Sverige 2018!

SF gör valfilm om FI – sista striden är här

Ruben Agnarsson | 22 aug, 2018

Det är inte varje svensk partiledare som får en hel dokumentärfilm om sitt liv mitt i brinnande valrörelse. Men den 10:e augusti – en månad före riksdagsvalet – hade filmen ”Gudrun – konsten att vara människa” premiär på alla Sveriges SF-biografer.

Gudrun Schyman, Feministiskt initiativs partiledare, har en helt unik gräddfil i det svenska medie- och kulturlandskapet. Trots ivriga hurrarop från svensk kulturelit lyckas hennes parti inte inte klamra sig över två procent i de senaste opinionsmätningarna.

Frågan är nu om röstmobiliseringen från Sveriges största biografägare, Svensk Filmindustri, med kultursidornas efterföljande hyllningsrecensioner, ska få opinionsstödet för Feministiskt initiativ att lyfta. Det är antagligen sista chansen för Gudrun Schyman, 69, som återigen tar strid för en plats i riksdagen.

Vems ärenden går Hanif Bali?

Ruben Agnarsson | 20 aug, 2018

Nu i mars tvingades Hanif Bali att lämna Moderaternas partistyrelse efter att ha ljugit om sin kontakt med den högerpopulistiska sajten Nyheter idag. Tillsammans försökte Bali och Nyheter idag att undergräva Patrik Oksanens intervju i Hela Hälsingland med den ukrainska människorättsaktivisten Olga Skripnuk.

Patrik Oksanen är profilerad i säkerhetspolitiska frågor och har bland annat skrivit om Rysslands försök till infiltration i Sverige. Han har även anklagat Nyheter idag för att gå Rysslands ärenden. På UD fanns det efter det inträffade misstankar om att en främmande makt – det vill säga Ryssland – har avlyssnat och tipsat den högerpopulistiska sajten om mejlväxlingen för att försöka misskreditera Oksanen.

I veckan laddade Hanif Bali upp bilder med automatgevär och pistoler på sociala medier, vilket Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter uppfattade som hot riktade mot Dagens Nyheter.

Frågan är vems ärenden som Hanif Bali egentligen går. Att en moderat, liksom en högerpopulistisk sajt, går Kremls ärenden – som nyttig idiot eller på ett mer utstuderat sätt – är oväntat.

Men en sak är i alla fall säker: med sådana ​utspel som Hanif Bali gjorde ​undergrävs Moderaternas trovärdighet. Frågan blir då: Vad vill Hanif Bali uppnå med det?

Ruben Agnarsson

SVT legitimerar barnvåldtäkt

Ruben Agnarsson | 14 aug, 2018

Trots att Anton Magnusson och Simon Gärdenfors spelat in en låt som uppmanar till våldtäkt på barn, har Sveriges Televisions nöjeschef Thomas Hall beslutat att låta Gärdenfors medverka i programmet ”Släng dig i brunnen” nu i höst.

Detta sker samtidigt som färsk statistik för det första halvåret från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda sexualbrott mot barn ökar kraftigt. Brottet köp av sexuell handling av barn under 18 år ökar med 80 procent i jämförelse med förra året, antalet sexuella övergrepp mot barn under 18 år ökar med 45 procent, medan brottet kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte ökar med 48 procent.

Thomas Hall har i omgångar varit projektledare för den till RFSL och Pride-rörelsen närstående Melodifestivalen. SVT:s beslut ska kanske ses mot bakgrund av den överslätande attityd mot barnövergrepp som finns inom i dessa kretsar.

I februari 2015 dömde hovrätten ordföranden för RFSL i Halland till fem års fängelse för våldtäkt, koppleri, och sexuellt utnyttjande av unga män som han kommit i kontakt med genom sin roll som ordförande.

I slutet av 2016 blev en av initiativtagarna till Luleå Pride dömd för barnpornografibrott för 172 barnpornografiska bilder av väldigt grov karaktär på sin dator.

Och inför årets Pride-festival tvingades två Pride-chefer att avgå sedan det avslöjats att den ena dömdes för våldtäkt av barn i januari 2011 och den andre anklagades för sexköp av en minderårig pojke.

Ruben Agnarsson

Barnövergrepp är ingen mänsklig rättighet

Ruben Agnarsson | 01 aug, 2018

Stockholm Pride pågår denna vecka som om ingenting har hänt, trots att festivalens ordförande sedan förra året under uppmärksammade former avgick i protest. Orsaken var Pride-styrelsens valhänthet gentemot två höga chefer på Pride-festivalen som för ett halvår sedan tvingades avgå sedan media avslöjat deras barnövergrepp.

Den ena Pride-chefen dömdes för våldtäkt av barn i januari 2011 och den andre anklagades för sexköp av en minderårig pojke. Båda fallen var kända inom Stockholm Pride, men de båda cheferna avskedades först sedan Dagens Nyheter uppmärksammat domen och misstankarna strax före jul 2017.

Avslöjandet skedde endast några månader efter att initiativtagaren till Växjö Pride dömdes i Växjö tingsrätt till 18 månaders fängelse för grovt barnpornografibrott, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn och kränkande fotografering. Mannen, som var socialdemokrat, var ansvarig för att på RFSL:s uppdrag hbtq-certifiera Svenska kyrkan.

Listan på barnövergrepp inom RFSL och Priderörelsen kan göras hur lång som helst. Pride festivalen vill gärna framstå som manifestation till stöd för mänskliga rättigheter. I denna kamp har de barn som utsatts för övergrepp tydligen ingen plats.

Schyman regerar i Almedalen

Ruben Agnarsson | 07 jul, 2018

Det märktes att det var valår på Almedalsveckan. Mediernas favorit Gudrun Schyman var nämligen återigen en av huvudpersonerna i nyhetsrapporteringen. Fenomenet har blivit lite av en tradition sedan den förre vänsterledaren i juli 2010 ställde sig vid en utegrill mitt i Visby och inför ett stort pressuppbåd eldade upp 100 000 kronor.

Redan första kvällen – på moderaternas dag – var Gudrun Schyman under årets Almedalsvecka gäst i SVT:s Opinion Live för att debattera våldtäkter, i direkt anslutning till partiledareintervjun med Ulf Kristersson (M).

Dagen efter blev hon huvudperson i Söndagsintervjun i P1 för att under 39 minuter beskriva vad som formar en partiledare.

Samma dag intervjuades hon även av Camilla Kvartoft på SVT:s scen inför ännu ett försök att komma in i riksdagen.

Metro och Aftonbladet rapporterade under torsdagen om att Gudrun Schyman gick i RFSL:s ”mångfaldsparad” i protest mot nazismen.

På fredagen, på Kristdemokraternas dag, intervjuades Gudrun Schyman av Anna Hedenmo på SVT Forum i ett samtal om jämställdhet.


Public Service-företagens hårda lansering av Gudrun Schyman i årets valrörelse påminner om P4 Extras valbevakning från Almedalen valåret 2014, då Göran Hägglund byttes ut – på Kristdemokraternas egen dag – mot Gudrun Schyman, som fick 23 minuter i direktsändning för att i lugn och ro berätta om sin kritiska syn på Alliansen och varför hon vill regera med övriga Vänsterpartier.

Schyman var den enda partiledaren utanför riksdagen som intervjuades av opinionsbildaren Lotta Bromé under sändningarna från Visby. Och Kristdemokraternas partiledare – som Schyman ersatte – var den ende partiledaren i riksdagen som inte intervjuades.

”Det finns inte på kartan att vi inte kommer in” sade Gudrun Schyman hurtfriskt i Lotta Bromés program i Almedalen inför riksdagsvalet 2014. Sedan vet vi hur det gick.


På Kristdemokraternas dag under årets Almedalsvecka skrev Aftonbladets Peter Kadhammar att medietystnaden kring Ebba Busch Thor (KD) säger mer än hennes ord. Sanningen är snarare att denna tystnad säger betydligt mer om den svenska journalistkåren. Många av Sveriges journalister har nämligen sina sympatier långt ut på vänsterkanten.

Att vänsterjournalister ger så oproportionerligt stor uppmärksamhet åt de bisarra och människofientliga åsikter som nynazistiska NMR framför, handlar om ren självbevarelsedrift. Genom att framställa de grupper som framför nazisthoten som mycket större än de i verkligheten är, ges Gudrun Schyman och andra vänsterextremister politisk legitimitet.

Nu väntar slutspurten för Ebba Busch Thor (KD), som har några tuffa veckor fram till valet. Det som talar för henne och Kristdemokraterna är att partiledardebatter i public service är hårt reglerade och att riksdagspartier i dessa debatter inte kan tystas ned av medier på det sätt som brukar ske med KD i Almedalen och i övriga valrörelsen.

Med lögnen som vapen

Ruben Agnarsson | 28 jun, 2018

Det pågår ett propagandakrig om kemvapenattacken i Douma den 7 april. Statliga svenska medier medverkar mitt i detta krig då både Stina Blomgren på SVT och Johan-Mathias Sommarström på SR har rapporterat från landet – under beskydd från Assads soldater.

Både Stina Blomgren och Johan-Mathias Sommarström återger inte helt förvånande den officiella ryska/syriska versionen, som blånekar ​till regimens gasattacker.

New York Times – som själva inte fått undersöka platsen på grund av att ryska styrkor kontrollerar området – har nu noggrant gått igenom de ryska filmer som publicerats från Douma och kombinerat dem med andra rörliga bilder som syriska motståndsstyrkor hann ta innan de tvingades lämna området.

Tidningens kriminaltekniska analyser – som gjort tillsammans med forskare på London University – visar att bomben släpptes från en syrisk militärhelikopter och avslöjar även att klorin användes kvällen den 7 april, allt i enlighet med de många ögonvittnen som intervjuades samma dag.

Till detta kommer tidningens avslöjande om att sju sidor som beskrev hur Syrien släppte denna kemiska bomb i Douma som dödade 49 personer – inklusive 11 barn – utelämnades när den FN-kommission som undersöker och dokumenterar möjliga krigsförbrytelser i landet släppte en rapport förra veckan.

 

Den ryska propagandan med anledning av gasattacken i Douma ska sättas i sitt rätta sammanhang. Ryssland förnekade först att landets elitförband höll på att ta över Krim – men erkände senare stolt, när övertagandet var fullbordat, allt i enlighet med Moskvas tradition av hemliga militära operationer, skriver militärhistorikern Lars Gyllenhaal i en ny artikel på militärt.nu.

”Men än idag har många svårt att förstå hur Putin kunde förneka detta så fräckt” skriver Lars Gyllenhaal men ger sedan en rad exempel på Moskvas tradition att förvränga sanningen:

– Koreakrigets drygt 25 000 ryska soldater blev offentligt drygt tre decennier senare.

– Ryska stridsflygplans nedskjutning av DC-3 och Catalina år 1952 erkändes först 1989.

– Det sovjetiska engagemanget i Vietnamkriget mellan 1965–1974 offentliggjordes först år 1989.

– Sovjetunionens krig i Afghanistan 1979−1989 framställdes som en fredsbevarande operation som byggde broar och planterade träd.

– Att den sovjetiska ubåten U-137 hade kärnvapnen ombord år 1981 avslöjades först år 2006.

– Spiondömde Stig Berglings flykt till Sovjetunionen år 1987 påstod Moskva att man inte haft något att göra med det, tills 1994 då Bergling självmant kom hem.

Det är mot denna bakgrund som ryska beskrivningar av gasattacken i Douma den 7 april i år ska bedömas.

Att fiska i fel vatten

Ruben Agnarsson | 19 jun, 2018

Efter en uppåtgående trend i opinionsmätningarna flera månader i rad, kom bakslaget för Kristdemokraterna (KD) nu i juni. Partiet noterade då sin lägsta siffra på 23 år: 2,4 procent. Andra opinionsmätningar bekräftar bilden, i Novus opinionsmätning för juni hade stödet exempelvis sjunkit från 3,5 till 2,9 procent.

Kollapsen i väljaropionionen kom efter en lång intervju med Ebba Busch Thor i gaytidningen QX där hon presenterades som ”första KD-partiledare i Pride-tåget” och kunde avslöja att hon tvekat att gå med i partiet på grund av dess ”negativa inställning till homoadoptioner”. Med en sådan redovisad inställning hade Ebba Busch Thor aldrig blivit partiledare.

Intervjun publicerades ungefär samtidigt som Ebba Busch Thor avbokade en Israel-intervju med Inblick, av ”tidsskäl”. Det blev en stor intervju med den mer orädde Lars Adaktusson istället.

I tidningen Dagens undersökning för några veckor sedan fick KD endast 10 procent av de kristna väljarna. Det ska jämföras med de omkring 70 procent som partiet tidigare haft i frikyrkorörelsen.

KD behöver en partiledare som inser att det inte är bland Pride-rörelsens aktivister som KD har sin främsta väljarbas. Inte heller i kretsen av vänsterorienterade journalister, det är att fiska i helt fel vatten. Adaktussons är ett tydligt exempel på att framgång nås genom att våga stå för partiets kärnvärden och inte vända kappan efter vinden.

”Hamas cyniska handlingar leder till dödsfall”

Ruben Agnarsson | 15 maj, 2018

Med tanke på svenska mediers rapportering om de tragiska händelserna i Gaza publicerar vi här ett utdrag från gårdagens presskonferensen i Vita huset med pressekreterare Rah Shah om händelserna i Jerusalem och Gaza:

För sjuttio år sedan idag erkände president Harry Truman Israel som ett självständigt land. Idag öppnade Förenta staterna officiellt vår ambassad i huvudstaden i Jerusalem.

Efter årtionden presidenter som tidigare lovat att flytta ambassaden, för att sedan inte följa upp sitt beslut, har president Trump uppfyllt sitt löfte att stödja en av Amerikas starkaste allierade.

Som ni alla såg, för att fira öppningen, skickade Trump-förvaltningen en delegation på hög nivå med adjungeringssekreteraren John Sullivan. Delegationen inkluderades finansminister Steve Mnuchin, seniorrådgivare Jared Kushner, seniorrådgivare Ivanka Trump och särskild representant för internationella förhandlingar Jason Greenblatt.

Idag är en bra dag för Israel och Förenta staterna, och en påminnelse till alla att när president Trump ger ett löfte, så håller han det.

Fråga: Samtidigt som USA flyttade sin ambassad till Jerusalem , i södra Israel, längs gränsen till Gaza, var det mycket våld som resulterade i att över 41 personer förlorade sina liv. Är presidenten bekymrad över demonstrationerna där och Israels reaktion på att människor försöker att ta sig över staketet?

– Jo, vi är medvetna om rapporterna om fortsatt våld i Gaza idag. Ansvaret för dessa tragiska dödsfall vilar på Hamas. Hamas provocerar medvetet och cyniskt fram denna respons. Och som statssekreteraren har sagt, har Israel rätt att försvara sig.

Fråga: Dödstalen är cirka 50 i Gaza. Kontaktar USA Israel för att uppmana till att visa återhållsamhet när man hanterar dessa protester?

– Nja, vi tror att Hamas är ansvarigt för dessa tragiska dödsfall genom att de cyniskt utnyttjar situationen som leder till dessa dödsfall. Och vi vill att de slutar med det.

Fråga: Så det vilar inget ansvar på Israel att göra något för att förhindra det?

– Nej, vi tycker att vi inte bör glömma det faktum att Hamas är den organisation som faktiskt bär ansvaret för den svåra situationen just nu i Gaza.

Fråga: Förenta staterna hade önskat lägga fram en fredsplan. Hur skadar dagens situation det?

– Jag tror inte att det skadar fredsplanen. Fredsplanen kommer att införas vid rätt tidpunkt. Men vad dagens beslut handlar om, är att genomföra vad presidenten lovat och tror. Och det är också ett erkännande av en realitet. Jag tror att vi i årtionden har gått på äggskal och låtsats som att Jerusalem inte är Israels huvudstad när det är uppenbart. Och det är bara ett erkännande av realiteter.

Fråga: Den franska utrikesministern, med anledning av vad som äger rum i Gaza, uppmanade de israeliska myndigheterna att utöva urskiljning och återhållsamhet. För att vara tydlig, håller inte USA med franska myndigheter att Israeliska myndigheter ska utöva urskiljning och återhållsamhet?

– Vi tror att Hamas är ansvarigt för vad som händer.

Fråga: Så det finns inget ansvar hos de israeliska myndigheterna? Medvetet dödande?

– Vad jag säger är att vi tror att Hamas som organisation är engagerat i cyniska handlingar som leder till dessa dödsfall.

En öronbedövande tystnad

Ruben Agnarsson | 04 maj, 2018

Den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas kom ut som den fullfjädrade antisemitiske Förintelseförnekare han egentligen är när han höll sitt tal i samband med att den 23:e sessionen av det palestinska nationella rådet – den juridiska enheten av PLO – öppnades.

Abbas menade att judarna förorsakar antisemitismen själva genom sitt uppförande och sin bankverksamhet, vilket lett till massakrer från olika stater var 10-15 år från det 11:e århundradet till Förintelsen.

Alla som varit tveksamma om PLO:s och Abbas hatiska avsikter fick i och med detta anförande svar på tal. Till och med utrikesminister Margot Wallström kände sig manad att ta avstånd från den antisemitiska retoriken i talet. Men endast på twitter. TT fick inga kommentarer av Wallström. Och inga kommentarer lades ut på regeringens eller UD:s hemsida från utrikesministern, som alltid är snabb att ge intervjuer och lägga ut kommentarer på UD:s hemsida när Israel ska kritiseras.

 

Även svenska medier har också varit återhållsamma med att publicera kommentarer om Abbas grova hatretorik och TT-artikeln har endast fått spridning i en handfull svenska nättidningar.

Det är så här den svenska media- och politikeretablissemanget fungerar: Abbas och andra palestinska företrädare kan bete sig och uttala sig hur vidrigt som helst utan att bli skärskådade.

Samma totala medietystnad inföll sig efter Stefan Löfvéns hyllningstal i samband med Israels 70-årsdag. Talet lades inte upp på regeringens hemsida och inga medier var närvarande för att ge publicitet åt Löfvéns Israel-engagemang (Inblick har publicerat hela talet här).

Är det någon som undrar vad Abbas sade i sitt uppviglande tal? Den som är intresserad kan lika gärna läsa Hitlers ”Mein kampf”.

Medietystnaden kring Löfvens Israel-tal liksom kring Abbas absurda hat-anförande är öronbedövande. Sällan har partiskheten, osakligheten och de dolda antipatierna hos journalister och opnionsbildare blivit så exponerad.

70 års frihet som kostat 23 600 stupade soldater

Ruben Agnarsson | 19 apr, 2018

Sitter i Jerusalem och lyssnar till fyrverkerierna utanför hotellrummet efter en glädjefylld dag där vi firat Israels 70-årsdag, ett firande som inleddes i kväll. Vi har varit vid Västra muren tillsammans med tusentals människor från hela världen, lyssnat till Hatikva, dansat hora-dans i de judiska kvarteren och firat med tiotusentals israeler som fyllt stadens gator.

Sitter samtidigt och tänker på de 23 600 soldater som har stupat i strider i alla krig mot de omgivande arabstaterna sedan staten utropades, i sitt försvar för Mellanösterns enda demokrati. Då är de som har dött i terrordåd inte inräknade.

Hemma i Sverige anordnades för knappt två veckor sedan en minnesdag för terrorattacken på Drottninggatan där offren och deras anhöriga hedrades på årsdagen av de hemska händelserna i Stockholm.

Här i Israel sker ungefär ett 100-tal terrorattacker varje år och de senaste åren har melllan 20 och 96 personer dödats årligen i dessa attacker, medan mellan 169 och 882 har skadats varje år av samma terrordåd.

Säkerhetshotet mot Israel är ingen låtsaslek. Västvärldens förnumstiga fördömanden av Israels kamp mot terrorismen och mot sina fientliga grannar utgår från en dubbelmoral som är en skam med tanke på Europas egen historia. Det som västvärlden sått av ensidiga fördömanden av Israels kamp för sin befolknings säkerhet,  resulterar nu i en skörd av terrordåd som sprider sig till vår del av världen.

Sveket mot barnsexslavarna

Ruben Agnarsson | 17 apr, 2018

Nu är det bekräftat. Frågan om de 1,2 miljoner barnsexslavarna och 2 miljoner kvinnorna i Indiens sexindustri togs inte upp av Stefan Löfvén när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Sverige i veckan.

– Inte den frågan specifikt, svarar Löfvens pressekreterare Dan Lundqvist Dahlin Inblick på frågan om barnsexhandeln kom upp.

Annorlunda var det för två år sedan. En skildring på Facebook av ett besök på en bordell som Jonatan Alfvén gjorde i början av 2016 skapade en exceptionell medieuppmärksamhet till förmån för de utsatta kvinnorna i Indiens sexindustri.

När statsminister Löfvén i samma veva besökte Indien lyfte han därför frågan med Indiens premiärminister Narendra Modi samtidigt som Margot Wallström intygade i riksdagen att frågan togs på största allvar.

Inför Modis besök har varken Löfvens pressekreterare Dan Lundqvist Dahlin eller Per-Anders Sunesson, som tillsattes som ambassadör mot människohandel efter Löfvéns besök i Indien år 2016, kunnat svara på om frågan om barnsexhandel skulle tas upp när Narendra Modi besökte Sverige.

Så blev nu alltså inte fallet och sveket mot omkring 1,2 miljoner barn och 2 miljoner kvinnor som sitter fast i prostitution i Indien är nu ett faktum.

Indiens sexslavar nonchalerades av Sveriges regering samtidigt som utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister Isabella Lövin och handelsminister Ann Linde står värdar för en feministisk konferens om ”diskriminering av flickor och kvinnor” där 500 nyckelpersoner från civilsamhällesorganisationer, regeringar, näringsliv samt akademi deltar.

Indiens miljontals flickor och kvinnor i sexindustrin är inte mycket värda när Sveriges feministiska politik blir plakatpolitik.

Narendra Modi i Sverige: Barnsexhandeln en icke-fråga?

Ruben Agnarsson | 16 apr, 2018

I dag anländer Indiens premiärminister Narendra Modi till Sverige. När Stefan Löfven besökte Indien för drygt två år sedan tog statsministern – som ett resultat av Jonatan Alfvéns opinionsbildning – upp frågan om barnsexhandeln i Indien.

Inför Modis besök denna vecka kunde inte Löfvens pressekreterare svara på om frågan kommer upp denna gång.

– Vi får se vilka frågor som kommer upp under överläggningarna, förklarar Dan Lundqvist Dahlin för Inblick.

Det uppdrag som Stefan Löfven enligt Expressens Niklas Svensson gav till till justitiedepartementet att ta fram möjliga samarbeten mot barnsexhandeln i Indien har dessutom inte lett fram till något konkret visar det sig när Inblick frågar departementet.

Inte heller Per-Anders Sunesson, som tillsattes som ambassadör mot människohandel efter Löfvéns besök i Indien år 2016, kan svara på om frågan om barnsexhandel tas upp när Narendra Modi besöker Sverige.

– Det vet jag faktiskt inte. De har inte pratat med mig om detaljer inför besöket, säger han till Inblick (läs hela intervjun i veckans tidning).

Totalt beräknas omkring 1,2 miljoner barn och 2 miljoner kvinnor vara involverade i prostitution i Indien, enligt landets federala polis.

Landet har på senare tid skakats av flera grova våldtäkter och mord på flickor i lågkastgrupper vilket bland annat fått en rad tidigare offentliganställda att reagera i ett öppet brev till premiärminister Narendra Modi.

Populistiskt utspel av Busch Thor

Ruben Agnarsson | 12 apr, 2018

I en intervju i tidningen QX beskriver Kristdemokraternas Ebba Busch Thor att hon som ung tvekade att gå med i partiet på grund av dess negativa inställning till homoadoptioner. Det är en naiv och okunnig historiebeskrivning för att vinna billiga popularitetspoäng.

Frågan om adoptioner för samkönade par har i Sverige blivit en rättighetsfråga för homosexuella, där barnens rättigheter – bland annat till sina biologiska föräldrar – kommer i andra hand. Barn har i samhällsdebatten blivit en accessoar som ska tillfredställa vuxnas bekräftelsebehov. Kristdemokraterna har traditionellt försvarar barnens perspektiv i dessa frågor.

Statistik från SCB visar att efterfrågan på samkönade äktenskap är liten och dessutom minskande för varje år – minskningen förra året var ca sju procent på ett år – medan antalet skilsmässor ökat dramatiskt. Endast drygt 1000 sådana vigslar (70 färre än året innan) utfördes följaktligen förra året, vilket endast är ca 2 procent av antalet heterosexuella vigslar. Och bland kvinnor är antalet samkönade skilsmässor per år nu nästan lika stort som antalet nya vigslar.

Det är inte svårt att inse att barnens behov av trygghet kommer i andra hand i sådana lättflyktiga relationer. Ebba Busch Thor hade gjort väl i att lyssna till sin företrädare Alf Svenssons varningar för att riva upp samhällets grundvalar innan hon uttalade sig i QX.

Kristen tro och partipolitik

Ruben Agnarsson | 20 mar, 2018

Inblicks redaktionella profil är oberoende kristdemokratisk. Vi står på den stabila ideologiska grund och driver de frågor som var anledningen till att Kristdemokraterna (KD) en gång startade: nämligen abortfrågan, kristendomen i skolan, värnandet av kärnfamiljen för att skapa ett barnvänligt samhälle, stödet till Israel som Mellanösterns enda demokrati och solidariteten med de svaga och utsatta i samhället. Den vanligaste kritiken vi möter från våra läsare är att vi skriver för mycket om KD, bland annat för att partiet i vissa frågor har övergett de kärnfrågor som de en gång kämpade för.

Eftersom det är valår i år kommer Inblick belysa och intervjua kristna politiker i olika politiska partier. Förra veckan hade vi följaktligen en intervju med Alexander Christiansson (SD), som berättade om varför han engagerade sig i partiet – bland annat på grund av abortfrågan. Artikeln i sig, liksom Inblicks påpekande på MGFacebook att Mikael Grenholm själv skrivit artikeln ”Ska kristna vara kommunister?” som belyste beröringspunkter mellan kommunism och kristen tro, fick Hela pingstens skribenter Micael Grenholm och Johannes Wid​lund att bli mycket upprörda på Inblick, som i ett blogginlägg anklagades för ”fullständiga magplask”. ​Men borde det inte vara lika otänkbart att skriva en artikel med rubriken ​”Ska kristna vara kommunister” som en artikel med rubriken ​”Ska kristna vara nazister”?

Men när debatten väl lagt sig togs Grenholm artikel ”Ska kristna vara kommunister?” bort från Hela pingstens blogg. Det inträffade visar dels att kristna kan ha lite olika perspektiv och kan välja olika politiska partier, dels behovet av att inse partipolitikens begränsningar som en utgångspunkt för att bedöma andra kristnas tro.


Uppdatering: Efter att detta blogginlägg hade publicerats lade Micael Grenholm upp artikeln ”Ska kristna vara kommunister” igen, i redigerad form.

Ensidigt i Opinion Live

Ruben Agnarsson | 15 mar, 2018

Hur snurrigt får det bli! Ikväll debatterar Jan Björklund – som vill förbjuda nya friskolor på konfessionell grund – och Anna Ekström – som vill förbjuda samtliga dessa friskolor – frågan om konfessionella friskolor i Opinion Live i statliga SVT. Det är som att låta Vänsterpartiet och Socialdemokraterna debattera  vilken skattenivå vi ska ha i Sverige.

Varför finns inte något av de svenska riksdagspartier som försvarar Europakonventionernas föräldrarätt representerade i debatten?