Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Christian-Mölk-1

CHRISTIANS BLOGG

Riksting

Christian Mölk | 11 nov, 2019

Det är mycket om Kristdemokraternas riksting just nu. Som pingstpastor är det kanske lite extra känsligt att uttala sig om Kristdemokraternas interna politik.

Men det är några saker jag vill ta upp.

Vi kristna har ju ett allmänt uppdrag att alltid stå på de svagas sida och hjälpa dem så gott vi kan. Det är därför naturligt för oss att exempelvis stå upp för en generös flyktingpolitik.

Politiker får gärna göra det också, men har samtidigt ett ansvar för helheten, att ta ansvar för konsekvenserna av generositeten.

Detta glömmer vi flyktingvänliga ibland i vår iver att stå upp för våra medmänniskor i nöd. Men egentligen tror jag ingen av oss vill se en ohållbar politik som drabbar andra grupper i samhället negativt.

Därför tycker jag man ska ha stor respekt för politiker som behöver väga konsekvenser mot varandra och försöka hitta en kompromiss som någorlunda passar alla.

Men jag tycker att politiker borde bli bättre på att ta vara på att det i vårt samhälle, hos kyrkor, organisationer, individer, finns ett enormt medmänskligt engagemang för flyktingar och utsatta grupper. Vi behöver politiska partier som tar till vara på civilsamhällets engagemang och skapar ännu bättre förutsättningar för oss att hjälpa människor i nöd. Det finns en enorm kraft i medmänsklighet.

I vissa frågor, exempelvis tiggarfrågan, konvertitfrågan, ensamkommande barn-frågan, så borde politiker möta kyrkorna och fråga hur politikerna kan skapa förutsättningar för kyrkorna att hjälpa till att på ett värdigt sätt ta hand om de människor som har kommit.

Avslutningsvis, lite kritik. Jag måste säga att jag tycker det är absurt att ensamkommande barn måste kunna försörja sina föräldrar för att de ska få återförenas i Sverige. Man ska inte lägga bördan på barnet. Om de nu är sk "ankarbarn" så må det finnas andra lösningar på det problemet. Om föräldrarna har skickat barnen i förväg på en livsfarlig resa i syfte att själva få uppehållstillstånd, så ska väl inte barnet bestraffas för det. Detta är en s.k. "orättfärdig politik" som drabbar både barnen och föräldrarna.

En politik mer i min smak skulle vara något i stil med:

- Ansvaret för försörjningen ligger hos föräldrarna
- Målet är att familjen återförenas
- Skapa förutsättningar för civilsamhället att hjälpa till