Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Religionsfriheten är hotad

Hans Marklund | 24 sep , 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
ledare

Kristna ungdomar upplever att de utsätts för kränkningar i skolan, både av andra elever och av skolpersonal. Den kristna gemenskapen mellan elever är viktig och utgör ett viktigt stöd för ungdomar i skolvärlden.
Som en 18-årig elev uttrycker det: ”Normerna bygger på att det är helt okej att driva med och underminera religion, och att det inte riktigt är ett problem med elever som kränker troende. Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt, och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt.”

Konferensen ville spegla situationen. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD i utbildningsutskottet, berättade att hon lämnat en skriftlig fråga till utbildningsminister Anna Ekström utifrån Claphams rapport. Brunegård har frågat hur Ekström som minister kommer att agera för att stärka troende elevers rätt till respekt och likabehandling i skolan. Flera regeringsrepresentanter var tillfrågade om att medverka i konferensen. Samtliga avböjde medverkan, liksom även Skolinspektionen. Regeringen visar tydligt en uppenbar ovilja att öppet delta i diskussion och samtal i detta viktiga ärende.

Situationen i skolorna är mycket allvarlig och undersökningar visar att mängder av elever far illa i skolan på grund av kränkande uttalanden och behandling. Detta är inte okej.
När utbildningsminister Anna Ekström (S) konfronterades med situationen, svarade hon att ”ingen elev i Sverige ska bli ifrågasatt på grund av sin kristna tro eller religiösa övertygelse”.
Om hon står för sina ord är det hög tid att hon, som högsta ansvarig, agerar. Det gäller även alla med inflytande över skolan. Krav måste ställas på att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa elevers trygghet i Sveriges skolor, oavsett huvudman.
Konkreta handlingar måste till och åtgärder måste vidtas för att skapa en allmän skola där olika synsätt och livsåskådningar bemöts med respekt och för att bryta den kränkningskultur som präglar stora delar av den svenska skolan. Rätten till skolor på konfessionell grund måste också säkerställas.
Sverige är ett demokratiskt land som bygger på demokratiska grundpelare. Tre av de pelarna är religions- mötes- och yttrandefriheten. Detta är tre grundpelare i ett demokratiskt samhälle, de är till för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter. De ger oss människor rätten att utöva vår tro och religion och att kunna hålla både offentliga och enskilda möten. Det ger oss rätten att uttrycka vår uppfattning och våra synpunkter. Det ger oss inte rätten att uttala oss eller agera kränkande mot andra människor på grund av deras tro eller uppfattningar.
Sverige ser sig också som en av världens mest toleranta nationer. Vi anser oss ha kommit långt i mångfaldsarbete, i likatänkande, i integritets- och rättvisefrågor, men på just det religiösa området finns det tydligen allvarliga brister.

HANS MARKLUND

eBlick
boys-5077861_1920 (2)
jan 28, 2021
Under ett års tid har coronapandemin haft stort utrymme i medias rapporteringar. Varje dag basuneras begreppet covid-19 ut i våra nyhetssändningar. En uppgivenhet och trötthet infinner sig och barnen känner av oro över att vardagslivet inte är sig likt.
eBlick
jan 08, 2021
Ytterligare ett år ligger bakom, ett år som kommer att gå till historien. Det kommer att vara omtalat i historieböckerna som året som förändrade världen.
eBlick
dec 17, 2020
Konspirationsteorier, tolkningar och fantasier avlöser varandra. De flesta av oss har både läst på sociala medier och hört om den ena teorin efter den andra, inte minst i dessa tider.
eBlick
dec 04, 2020
Centerpartiet verkar ha interna problem med sin politiska och framförallt moraliska kompass. Samma vecka som de, mot sina vallöften, gjorde upp med regeringen Löfven om att stödja deras budget för 2021 briserade nya uppgifter om två tunga profiler inom partiet som haft personliga problem med rättvisan.
eBlick
nov 19, 2020
Vi är trötta”, sa den libanesiska affärsmannen och tillade att han tror att alla kommer till en punkt då de är beredda att arbeta för att få fred.
eBlick
nov 02, 2020
Detta år kommer många ljus att tändas i våra kyrkor och bönehus för alla de som lämnat jordelivet detta år. Inte minst som en tragisk följd av coronapandemin.
eBlick
okt 22, 2020
Förskoleplikt från två års ålder. Så står det i ett förslag som elva socialdemokratiska riksdagsledamöter lagt fram. De menar att grunden för livet läggs i grundskolan, och att barn som går i förskolan presterar bättre senare i livet.
eBlick
okt 16, 2020
Det fanns en stor förväntan och spänning i luften inför söndagens partiledardebatt i SVT. Skulle Jonas Sjöstedt göra verklighet av sitt hot om att väcka misstroende mot den sittande statsministern, få med sig de övriga oppositionspartierna och rösta bort Löfven? Det skulle innebära att vi helt plötsligt stod mitt i en regeringskris.
eBlick
okt 08, 2020
Torsdagen den 27 September började nya regler gälla för besök på äldreboenden. Äldreboenden kan nu öppna dörrarna för anhöriga att besöka sina släktingar. I radiosändningar under dagen har röster hörts från gamla människor som äntligen får möta sina nära och kära. Gripen berättar en 92-årig man för Radio Dalarna att han träffat sin son för första gången på flera månader.
eBlick
okt 01, 2020
Larmrapporterna angående coronapandemin duggade tätt i våras. Experter ”profeterade” och sade: "Vi ligger två till fyra veckor efter Italien. Risken finns att vi når en nivå där intensivvårdsplatserna i Region Stockholm och i andra regioner tar slut i mitten av april." sa Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi, i SVT:s Agenda i mitten av mars. "Om ett par veckor kan Sverige vara som Italien, det går förfärande fort nu." skrev DN:s chefredaktör på ledarplats och förespråkade att "stänga ned Sverige".
eBlick
sep 24, 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.