Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Professor tror på Bibeln

Ruben Agnarsson | 21 jan , 2021
Bibeln är världens överlägset mest lästa bok. Sverige har i århundraden präglats av den människosyn, det rättsmedvetande och det barmhärtighetsideal som böckernas bok ger uttryck för. Inblick kommer under hela år 2021 att lyfta fram Bibelns betydelse. I den här intervjun beskriver docent och professor Anders Gerdmar Bibelns historiska tillförlitlighet.
TE0A0794-27 (1)Docent och professor Anders Gerdmar försvarar en världsbild som inkluderar övernaturliga fenomen som underverk och framtidsförutsägelser.
– Universiteten föddes med den kristna kyrkan som bas och då fanns inte tanken att tro och vetande skulle vara varandras motsatser, menar han.

– Jesus hade en hög syn på Bibeln och bekräftade Bibelns historiska tillförlitlighet. Han beskrev hur David åt skådebröden, hur Mose såg den brinnande busken och hur Jona och Nineve var en verklig person och en verklig storstad, konstaterar Anders Gerdmar, som är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Han är dessutom grundare av och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola och innehar en professur vid Southeastern University, Florida, USA.
Anders Gerdmar menar att synen på Bibeln som Guds ord har varit självklar under stora delar av kyrkans historia.
– Det var när upplysningens förnuftsbaserade ideal utmanade tron på 1700-talet som synen på Bibeln ändrades. Det började med föreställningen om att Gud inte var aktiv i historien men ledde ofta fram till en förnekelse av Guds existens, beskriver han.
– Universiteten föddes med den kristna kyrkan som bas och då fanns inte tanken att tro och vetande skulle vara varandras motsatser, fortsätter Anders Gerdmar och hänvisar till Bibelns självbeskrivning: Skrifternas ord skildras i Bibeln som gudsandade, heliga, sanna och eviga, samt levande och verksamma.

Människan i centrum

Anders Gerdmar beskriver en utveckling där tron på Gud byttes ut mot tron på människans förnuft, där det inte fanns plats för övernaturliga fenomen som underverk och framtidsförutsägelser. Människan blev därmed utelämnad till sin egen självförståelse och sina egna subjektiva perspektiv.
– Jag vill visa på världsbildens betydelse. Den historisk-kritiska bibelsynen är inte neutral när den utesluter det övernaturliga. Alla som kommer till Bibeln kommer med någon form av trosattityd. Någon typ av världsbild har alla med sig när man närmar sig Bibeln, säger Anders Gerdmar, som menar att den historisk-kritiska bibelsynen har haft ett outtalat sanningsanspråk som kopplas till en sekulär världsbild där företrädare inte alltid har erkänt vilka utgångspunkter man själv har.
– Kunskapsteorin ger i dag utrymme för sådant som inte kan förklaras rationellt, konstaterar Anders Gerdmar.
– Jag skrev boken för att jag ser att det är en ödesfråga för den svenska kristenheten hur man förhåller sig till Guds ord, fortsätter författaren, som konstaterar att Svenska kyrkan i stor utsträckning har valt en bibelkritisk väg, vilket även frikyrkan allt mer har påverkats av.

Biblisk världsbild

I sin nya bok ifrågasätter Anders Gerdmar även frikyrkliga teologiska institutioner i Sverige som försöker att sammanföra en historisk-kritisk syn – även om den inte är av det radikalaste slaget – med en bibeltrogen bibelsyn för att vinna samhällets acceptans. Han menar att en förnekelse av Bibelns historiska trovärdighet för att anpassa sig till tidsandan lätt leder vilse. Som när den kände tyske teologen Rudolf Bultman raderade Jesu ord ”Frälsningen kommer från judarna” som en eftergift till den nazistiska agendan när han skrev sina bibelkommentarer kring 1940. Boken ”Det står skrivet” riktar sig till tänkande kristna som vill reflektera över sin tro.
– Boken är inte främst akademisk utan vill utrusta och skärpa de troende, säger Anders Gerdmar, som själv använder vetenskapliga metoder för att ta reda på så mycket som möjligt om vad Bibeln egentligen säger.
– Men jag gör det inte utifrån en sekulär världsbild utan från en biblisk världsbild. Jag utgår från att det är möjligt med under. Det styr vad jag ser, jag redovisar ärligt min trosutgångspunkt. Ingen forskare eller vetenskapsman lever i en ideologiskt vakuum.

Många ögonvittnen

Anders Gerdmar efterlyser en bibelvetenskap som räknar med gudomliga ingripanden som de beskrivs i Bibelns berättelser, men också i processen som ledde fram till Bibeln som vi har den. Han vill därmed utmana den bibelvetenskap som underordnar sig en ateistisk världsbild eller en gudsuppfattning som innebär att Gud förvisso har skapat världen, men inte längre ingriper i världens gång.
– Bibelkritiken accepterar ingenting i Bibeln som historiskt sant om det inte finns en extern källa, trots den stora mängden av handskrifter, konstaterar han och jämför Nya testamentets 5000 handskrifter med Julius Caesars bok om det galliska kriget, där det endast finns några få tidiga handskrifter, från nionde århundradet och senare.
– När det gäller antal manuskript och manuskriptens närhet i tid till originalen har Bibeln ett drömläge. De kända antika skrifterna har mycket färre handskrifter, men det finns en överkritisk hållning i den här bibelkritiska miljön, där tvivlet är grunden.
– I alla andra fall räknas ögonvittnen som betydelsefulla. Den enda rimliga hållningen är att utgå från att ögonvittnen har något att bidra med. Judiska forskare uppskattar exempelvis Lukas och Apostlagärningarna på grund av att de ger en sådan insyn i det dåvarande samhället, medan historiskt-kritiska bibelforskare kan ifrågasätta deras historiska giltighet.

Nyfikenhet viktigt

Anders Gerdmar gör en skillnad mellan att låta tvivlet styra och att ha en nyfikenhet och en frågande attityd där man söker efter sanningen.
– Som forskare är nyfikenheten och frågeställningen min viktigaste tillgång, betonar han.
– När jag själv läser Bibeln vill jag gå till botten med saker och ting. Jag vill verkligen veta vad grundtexterna säger och använder gärna bibelkommentarer och lexikon. Jag vill använda alla verktyg som finns för att komma fram till vad grundtexten egentligen vill förmedla.
– Samtidigt har jag en väldigt enkel bibeltro. Bibeln skrevs inte i första hand för att den skulle analyseras i ett universitetsklassrum, även om den tål vår granskning. Bibeln skrevs för att vara mat till andligt hungriga: ”Människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Guds mun”, sade Jesus.
– Genom trons lydnad och genom att lyssna och lyda vad Herren visar historien hur enskilda personer, hela samhällen, nationer och kontinenter kan förvandlas. Vi behöver komma tillbaka till Bibeln och uppleva en ny läsarväckelse, betonar Anders Gerdmar.
Själv börjar han sin dagliga bibelläsning med att be.
– I bönen blir jag ledd till skriften, det blir den helige Andes bibelstudium. Kombinationen av bön och bibelstudium – att söka Gud och uppleva hur den Helige Ande leder mig till källorna i skriften – är det viktigaste för mig. Att komma till Bibeln i en attityd av gudsfruktan, att Gud talar genom sitt ord, är det som gör att våra liv förvandlas, avslutar professorn.

RUBEN AGNARSSON
 
eBlick
elisabet2 (1)
jan 28, 2021
Att dokumentera hur fartyget ser ut och lyssna till de överlevandes berättelser är centralt i en haveriutredning liksom för grundläggande journalistiskt arbete. I efterdyningarna av Estonia-katastrofen skedde inget av detta. Nu förbereder myndigheterna både dykningar och samtal med överlevande.
eBlick
jan 28, 2021
En israelisk luftreningsteknik har visat sig väldigt effektiv att desinfektera covid-19-partiklar i luften. Tekniken sprids till olika länder i världen. Israel kommer att använda tekniken i sina turistbussar för att återvinna turisterna till landet.
eBlick
jan 23, 2021
Diskrimineringen och förföljelsen av kristna har förvärrats. Det är slutsatsen utifrån World watch list 2021 som är den årliga undersökningen av förföljelsen mot kristna. I de länder som finns med på listan förföljs och diskrimineras cirka 309 miljoner kristna, men totalt handlar det om fler än 340 miljoner kristna runt om i världen.
eBlick
jan 21, 2021
De redovisar i stort sett bara det som vi redan har skrivit i Proletären, sade tidningens journalist Olle Minell när chefsåklagare Krister Petersson på presskonferensen i juni förra året pekade ut Stig Engström som Olof Palmes trolige mördare.
eBlick
jan 21, 2021
På onsdag, 27 januari, är det internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Den uppmärksammas samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. I år är det 76 år sedan. ”Låt oss aldrig glömma” är rubriken på Nobel Prize museums livesändning för gymnasieelever och högstadieelever under minnesdagen. Statsministern talar i Forum för levande historias ceremoni.
eBlick
jan 14, 2021
– Jag saknade en plats och ett nätverk som förenar oss kristna i den grund vi bygger våra liv på. En plats för vardagstro och för att få utvecklas och se Guds plan för våra liv och gå i den i nära gemenskap med Honom och varandra, förklarar en trött, men lycklig Emmeli Ahlander efter det digitala eventet där omkring 1000 personer i olika åldrar deltog.
eBlick
jan 14, 2021
Statens Haverikommission vill häva gravfriden och dyka vid Estonia. Samtidigt riskerar Henrik Evertsson – som vann Stora journalistpriset med motiveringen ”Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia” – fängelse för att ha filmat med en ROV-kamera vid Estonia.
eBlick
jan 08, 2021
På söndag, 10 januari, välkomnas Marie och Stefan Salmonsson som pastorer i Citykyrkan i Älmhult. – Vi har en glädje över det som Börje och Britt har stått i bräschen för under så många år. Vi önskar att fortsätta på den vägen, säger de till Inblick.
eBlick
jan 08, 2021
Norska fembarnsmamman Solveig anmälde sonens skola för mobbing. Då gick skolan till Barnevernet med motanklageler, vilket ledde till hot om tvångsomhändertagande. Solveig flydde då till Sverige där hon greps. Efter att Solveig avtjänat ett fängelsestraff fortsätter Barnevernet sin bestraffning genom att beröva barnen deras familjeliv.
eBlick
dec 26, 2020
Har man sin kyrka belägen där det passerar mycket folk, finns goda möjligheter att vara ute och göra saker precis utanför kyrkan. Det har Folkungakyrkan i Stockholm ägnat sig åt under hela detta coronaår.
eBlick
dec 17, 2020
Trots coronapandemi och inställda flyg kan du besöka Israel digitalt. Jeccica Halfin ger många tips på virtuella besök du kan göra i det förlovade landet. – Tyvärr kommer det troligen inte att gå att flyga till Israel den närmaste tiden. Men du kan skapa en ny virtuell färdväg som låter dig uppleva det bästa av Israel - utan att lyfta ett finger eller flytta en tum, säger Jeccica på Israel idag.