Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Håll samhället öppet

Hans Marklund | 14 jan , 2021
Från och med i söndags gäller den nya pandemilagen, en mycket långtgående lag som ger regeringen allt för stora möjligheter att begränsa friheten för det svenska folket.
Cyber006 (1)
Inte under modern tid har en svensk regering haft så stora möjligheter att fatta beslut över huvudet på det svenska folket. Pandemilagen har pressats fram under kort tid. Den stressade processen med lagens tillkomst är oroande. Det finns en uppenbar risk och det väcker stor oro att regeringen kommer att tillämpa lagen i en slags panikkänsla, vilket kan få kraftigt negativa konsekvenser.

Under pandemiåret har den politiska hanteringen varit svajig och oklar med skiftande besked uppåt och nedåt om pandemins utveckling. Regeringen verkar inte heller förstått vidden av hur pandemin har begränsat svenska folkets livsföring. Skolan och de ungas framtid är ett exempel som regeringen borde värna med större tydlighet. Tidigare var grundskolan en fredad zon från ingripanden. Nu blir det ändring på det efter nya besked från utbildningsminister Anna Ekström. Från måndag har huvudman för grundskolan mandat att fatta beslut om distansundervisning även för grundskoleelever. Sedan i höstas tvingas gymnasieeleverna att sköta sina studier hemifrån. Det är en åtgärd som inte visat goda resultat. Nedstängningen av gymnasie- och högskolestudierna i våras visade sig i efterhand vara ett slag i luften. Vinsten med att hålla eleverna hemma är liten men förlusterna är desto större, i form av uteblivet lärande och utbildningsministern säger själv att man ”kan inte förvänta sig samma undervisning och samma utbud som vanligt”. Gällande smittspridningen var vinsterna blygsamma enligt Folkhälsomyndigheten därför att unga blir sällan sjuka.

Regeringen bör agera varsamt när det gäller inskränkningen av människors fri- och rättigheter. Detta gäller inte bara skolan utan samhället i stort. Regeringens hantering av pandemin har också varit väldigt ojämn och slagit väldigt fel. Problemet med gränsdragning mellan verksamheter har känts väldigt orättvis och ogenomtänkt. Detta blev ändå tydligare när regeringen under helgen som gick, direkt drog upp nya riktlinjer som inte längre är rekommendationer utan lagstadgade beslut. På regeringens sida för krishanteringsinformation skriver man följande: ”Från och med den 10:e januari måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Dessutom kommer maxgränsen på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i fest och föreningslokaler”. Varken teater, kultur, föreningar, kyrkor, demonstrationer eller idrottsevenemang faller under de tio kvadratmeterna. Här gäller fortfarande åtta personer. Butikerna i ett köpcentrum får ta emot en person per tio kvadratmeter, köpcentrumet i stort har fortfarande ingen begränsning gällande antal personer, men en teaterlokal, idrottsarena eller en kyrka som har tusentals kvadratmeteryta får enbart ta emot åtta personer. Detta är fel. Här gäller kamp emot ojämna begränsningar. Organisationer och sammanslutningar borde nu reagera högljutt och göra gemensam sak och ta en rejäl diskussion med de ansvariga inom regeringen.

En pressad regering fattar dåliga beslut. Efter snart ett år av pandemi vet vi att nedstängning av samhällen inte fungerar särskilt bra. Här bör regeringen tänka till i stället för att falla för frestelsen att plötsligt visa politisk handlingskraft. Att ge denna regering så långtgående befogenheter är olyckligt.

HANS MARKLUND
Chefredaktör
 
eBlick
elisabet2 (1)
jan 28, 2021
Att dokumentera hur fartyget ser ut och lyssna till de överlevandes berättelser är centralt i en haveriutredning liksom för grundläggande journalistiskt arbete. I efterdyningarna av Estonia-katastrofen skedde inget av detta. Nu förbereder myndigheterna både dykningar och samtal med överlevande.
eBlick
jan 28, 2021
En israelisk luftreningsteknik har visat sig väldigt effektiv att desinfektera covid-19-partiklar i luften. Tekniken sprids till olika länder i världen. Israel kommer att använda tekniken i sina turistbussar för att återvinna turisterna till landet.
eBlick
jan 23, 2021
Diskrimineringen och förföljelsen av kristna har förvärrats. Det är slutsatsen utifrån World watch list 2021 som är den årliga undersökningen av förföljelsen mot kristna. I de länder som finns med på listan förföljs och diskrimineras cirka 309 miljoner kristna, men totalt handlar det om fler än 340 miljoner kristna runt om i världen.
eBlick
jan 21, 2021
De redovisar i stort sett bara det som vi redan har skrivit i Proletären, sade tidningens journalist Olle Minell när chefsåklagare Krister Petersson på presskonferensen i juni förra året pekade ut Stig Engström som Olof Palmes trolige mördare.
eBlick
jan 21, 2021
På onsdag, 27 januari, är det internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Den uppmärksammas samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. I år är det 76 år sedan. ”Låt oss aldrig glömma” är rubriken på Nobel Prize museums livesändning för gymnasieelever och högstadieelever under minnesdagen. Statsministern talar i Forum för levande historias ceremoni.
eBlick
jan 14, 2021
– Jag saknade en plats och ett nätverk som förenar oss kristna i den grund vi bygger våra liv på. En plats för vardagstro och för att få utvecklas och se Guds plan för våra liv och gå i den i nära gemenskap med Honom och varandra, förklarar en trött, men lycklig Emmeli Ahlander efter det digitala eventet där omkring 1000 personer i olika åldrar deltog.
eBlick
jan 14, 2021
Statens Haverikommission vill häva gravfriden och dyka vid Estonia. Samtidigt riskerar Henrik Evertsson – som vann Stora journalistpriset med motiveringen ”Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia” – fängelse för att ha filmat med en ROV-kamera vid Estonia.
eBlick
jan 08, 2021
På söndag, 10 januari, välkomnas Marie och Stefan Salmonsson som pastorer i Citykyrkan i Älmhult. – Vi har en glädje över det som Börje och Britt har stått i bräschen för under så många år. Vi önskar att fortsätta på den vägen, säger de till Inblick.
eBlick
jan 08, 2021
Norska fembarnsmamman Solveig anmälde sonens skola för mobbing. Då gick skolan till Barnevernet med motanklageler, vilket ledde till hot om tvångsomhändertagande. Solveig flydde då till Sverige där hon greps. Efter att Solveig avtjänat ett fängelsestraff fortsätter Barnevernet sin bestraffning genom att beröva barnen deras familjeliv.
eBlick
dec 26, 2020
Har man sin kyrka belägen där det passerar mycket folk, finns goda möjligheter att vara ute och göra saker precis utanför kyrkan. Det har Folkungakyrkan i Stockholm ägnat sig åt under hela detta coronaår.
eBlick
dec 17, 2020
Trots coronapandemi och inställda flyg kan du besöka Israel digitalt. Jeccica Halfin ger många tips på virtuella besök du kan göra i det förlovade landet. – Tyvärr kommer det troligen inte att gå att flyga till Israel den närmaste tiden. Men du kan skapa en ny virtuell färdväg som låter dig uppleva det bästa av Israel - utan att lyfta ett finger eller flytta en tum, säger Jeccica på Israel idag.