Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Sverige behöver både lag och evangelium

Robin Olsson | 21 jan , 2021
Karl XV:s valspråk "Land ska med lag byggas" från 1857 klingar än idag med samma klang. De oroligheter vi ser runt omkring vår värld och i vårt eget land skapar funderingar kring just denna fråga.
IMG_0371 (1)Vilken lag och vilka värderingar ska bygga vårt samhälle? Motsättningarna mellan vad som anses rätt och fel har blivit stora. Hur ska vi stifta våra lagar och vem är sin egen medmänniskas domare i en värld där alla har lika rätt att tycka, tänka och uttrycka sig? Idag uttrycks valspråkets princip i Regeringsformens första paragraf, tredje stycket: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Samma regeringsform säger: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Folket, inte medierna, partierna, intresseorganisationerna eller eliten. Utan folket, det vill säga alla medborgare över 18 år som fått möjligheten att påverka vårt samhälle. Hur förvaltar vi denna frihet? 

Liberalismen och socialismen har reformerat vårt rättsmedvetande och våra lagar under närmare ett sekel. Konflikten mellan den bevarande konservatismen och den omstörtande socialismen har gjort att den nuvarande lagstiftningen blivit en majoritetens mosaik. Många tankar som tidigare ansetts självklara är idag historia och tidlösa värderingar ifrågasätts. En känd frilansmusiker sa en gång med anspelning på läget i vår nation: Det är märkligt att idag kan man i princip bryta mot alla tio Guds bud utan att bryta svensk lag. Dessa ord är värda att betänka. På vilken moralisk grund stiftades vår grundlag och på vilken grund vilade lagen på Karl XV:s tid då detta berömda uttryck myntades. Just det. Böckernas bok, Bibeln och tio Guds bud.

2021 har Inblick valt att kalla Bibelns år. Kristendomens och Bibelns inflytande över den svenska historien, våra lagar, vår fana, vår nationalsång, våra helgdagar, våra hymner kan ingen ateist eller nytänkare bortförklara. De har alla genklang av Bibelns tidlösa budskap. Jag skulle vilja kalla den tid vi lever i för ett samhälle som håller på att övergå från postmodernt till ett postsekulärt samhälle. Ett samhälle som söker efter ordning och reda, mål och mening men där ingen riktigt vågar eller kan skilja rätt från fel, sanning från lögn, rent från orent. Moralen har blivit personlig eller så har den blivit en form av diskriminering. Fram till år 2000 var Svenska kyrkan ett med staten på gott och ont. Det var tyvärr så att staten påverkade kyrkan mer än kyrkan staten. Utan att förminska så har kristendomen en särställning i vårt land i form av vår kultur och våra traditioner. Dessa bör bevaras och alla som flyttar till vårt land bör integreras och välkomnas i denna trygga gemenskap som skapat ett samhälle som många flyr till och inte från. Tro har dock 2021 blivit en last mer än en dygd. Att vara principfast och trofast har i ett postmodernt Sverige blivit synonymt med fundamentalist. Ordet har dålig klang. Ord har makt och vårt bruk av dem spelar roll för vart vi ska ta oss och vårt land i framtiden. Att ha ett starkt moraliskt fundament är dock något vi alla behöver oavsett tro eller samfund.

Våra barn får inte längre samma trosvissa grundinställning i skolan, knappt ens i dagens söndagsskola. Den svenska folkskolan var på sin tid från 1842 till början av 1950-talet mer konfessionell i sin utformning och i sitt innehåll än de konfessionella friskolor som regeringen på vill avyttra. De länder som nått längst i sin utveckling och där friheten och välståndet har triumferat har alla haft sin grund i just denna jude-kristna tradition och budskapet om alla människors lika värde, om lag och evangelium. Demokratin bygger på att alla människor är just lika mycket värda inför lagen. Hela tanken på människovärde och rättigheter kommer från Bibelns tankar kring detta. Varför provocerar Bibeln och kristen tro så mycket att den inte får rymmas i skolan, inte rymmas i det offentliga rummet som den varit med att skapa och forma? Är det så enkelt som att nutidsmänniskan inte vill veta om att hon är naken. Är det så att Bibeln avslöjar att det mänskliga intellektet har en begränsning, att våra handlingar har en konsekvens och att det finns en moralisk måttstock som likt graviditeten existerar vare sig vi vill det eller ej? För att svara på denna fråga bör var och en studera denna skrift under 2021.

ROBIN OLSSON