Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Professor tror på Bibeln

Ruben Agnarsson | 21 jan , 2021
Bibeln är världens överlägset mest lästa bok. Sverige har i århundraden präglats av den människosyn, det rättsmedvetande och det barmhärtighetsideal som böckernas bok ger uttryck för. Inblick kommer under hela år 2021 att lyfta fram Bibelns betydelse. I den här intervjun beskriver docent och professor Anders Gerdmar Bibelns historiska tillförlitlighet.
TE0A0794-27 (1)Docent och professor Anders Gerdmar försvarar en världsbild som inkluderar övernaturliga fenomen som underverk och framtidsförutsägelser.
– Universiteten föddes med den kristna kyrkan som bas och då fanns inte tanken att tro och vetande skulle vara varandras motsatser, menar han.

– Jesus hade en hög syn på Bibeln och bekräftade Bibelns historiska tillförlitlighet. Han beskrev hur David åt skådebröden, hur Mose såg den brinnande busken och hur Jona och Nineve var en verklig person och en verklig storstad, konstaterar Anders Gerdmar, som är docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Han är dessutom grundare av och rektor för Skandinavisk Teologisk Högskola och innehar en professur vid Southeastern University, Florida, USA.
Anders Gerdmar menar att synen på Bibeln som Guds ord har varit självklar under stora delar av kyrkans historia.
– Det var när upplysningens förnuftsbaserade ideal utmanade tron på 1700-talet som synen på Bibeln ändrades. Det började med föreställningen om att Gud inte var aktiv i historien men ledde ofta fram till en förnekelse av Guds existens, beskriver han.
– Universiteten föddes med den kristna kyrkan som bas och då fanns inte tanken att tro och vetande skulle vara varandras motsatser, fortsätter Anders Gerdmar och hänvisar till Bibelns självbeskrivning: Skrifternas ord skildras i Bibeln som gudsandade, heliga, sanna och eviga, samt levande och verksamma.

Människan i centrum

Anders Gerdmar beskriver en utveckling där tron på Gud byttes ut mot tron på människans förnuft, där det inte fanns plats för övernaturliga fenomen som underverk och framtidsförutsägelser. Människan blev därmed utelämnad till sin egen självförståelse och sina egna subjektiva perspektiv.
– Jag vill visa på världsbildens betydelse. Den historisk-kritiska bibelsynen är inte neutral när den utesluter det övernaturliga. Alla som kommer till Bibeln kommer med någon form av trosattityd. Någon typ av världsbild har alla med sig när man närmar sig Bibeln, säger Anders Gerdmar, som menar att den historisk-kritiska bibelsynen har haft ett outtalat sanningsanspråk som kopplas till en sekulär världsbild där företrädare inte alltid har erkänt vilka utgångspunkter man själv har.
– Kunskapsteorin ger i dag utrymme för sådant som inte kan förklaras rationellt, konstaterar Anders Gerdmar.
– Jag skrev boken för att jag ser att det är en ödesfråga för den svenska kristenheten hur man förhåller sig till Guds ord, fortsätter författaren, som konstaterar att Svenska kyrkan i stor utsträckning har valt en bibelkritisk väg, vilket även frikyrkan allt mer har påverkats av.

Biblisk världsbild

I sin nya bok ifrågasätter Anders Gerdmar även frikyrkliga teologiska institutioner i Sverige som försöker att sammanföra en historisk-kritisk syn – även om den inte är av det radikalaste slaget – med en bibeltrogen bibelsyn för att vinna samhällets acceptans. Han menar att en förnekelse av Bibelns historiska trovärdighet för att anpassa sig till tidsandan lätt leder vilse. Som när den kände tyske teologen Rudolf Bultman raderade Jesu ord ”Frälsningen kommer från judarna” som en eftergift till den nazistiska agendan när han skrev sina bibelkommentarer kring 1940. Boken ”Det står skrivet” riktar sig till tänkande kristna som vill reflektera över sin tro.
– Boken är inte främst akademisk utan vill utrusta och skärpa de troende, säger Anders Gerdmar, som själv använder vetenskapliga metoder för att ta reda på så mycket som möjligt om vad Bibeln egentligen säger.
– Men jag gör det inte utifrån en sekulär världsbild utan från en biblisk världsbild. Jag utgår från att det är möjligt med under. Det styr vad jag ser, jag redovisar ärligt min trosutgångspunkt. Ingen forskare eller vetenskapsman lever i en ideologiskt vakuum.

Många ögonvittnen

Anders Gerdmar efterlyser en bibelvetenskap som räknar med gudomliga ingripanden som de beskrivs i Bibelns berättelser, men också i processen som ledde fram till Bibeln som vi har den. Han vill därmed utmana den bibelvetenskap som underordnar sig en ateistisk världsbild eller en gudsuppfattning som innebär att Gud förvisso har skapat världen, men inte längre ingriper i världens gång.
– Bibelkritiken accepterar ingenting i Bibeln som historiskt sant om det inte finns en extern källa, trots den stora mängden av handskrifter, konstaterar han och jämför Nya testamentets 5000 handskrifter med Julius Caesars bok om det galliska kriget, där det endast finns några få tidiga handskrifter, från nionde århundradet och senare.
– När det gäller antal manuskript och manuskriptens närhet i tid till originalen har Bibeln ett drömläge. De kända antika skrifterna har mycket färre handskrifter, men det finns en överkritisk hållning i den här bibelkritiska miljön, där tvivlet är grunden.
– I alla andra fall räknas ögonvittnen som betydelsefulla. Den enda rimliga hållningen är att utgå från att ögonvittnen har något att bidra med. Judiska forskare uppskattar exempelvis Lukas och Apostlagärningarna på grund av att de ger en sådan insyn i det dåvarande samhället, medan historiskt-kritiska bibelforskare kan ifrågasätta deras historiska giltighet.

Nyfikenhet viktigt

Anders Gerdmar gör en skillnad mellan att låta tvivlet styra och att ha en nyfikenhet och en frågande attityd där man söker efter sanningen.
– Som forskare är nyfikenheten och frågeställningen min viktigaste tillgång, betonar han.
– När jag själv läser Bibeln vill jag gå till botten med saker och ting. Jag vill verkligen veta vad grundtexterna säger och använder gärna bibelkommentarer och lexikon. Jag vill använda alla verktyg som finns för att komma fram till vad grundtexten egentligen vill förmedla.
– Samtidigt har jag en väldigt enkel bibeltro. Bibeln skrevs inte i första hand för att den skulle analyseras i ett universitetsklassrum, även om den tål vår granskning. Bibeln skrevs för att vara mat till andligt hungriga: ”Människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Guds mun”, sade Jesus.
– Genom trons lydnad och genom att lyssna och lyda vad Herren visar historien hur enskilda personer, hela samhällen, nationer och kontinenter kan förvandlas. Vi behöver komma tillbaka till Bibeln och uppleva en ny läsarväckelse, betonar Anders Gerdmar.
Själv börjar han sin dagliga bibelläsning med att be.
– I bönen blir jag ledd till skriften, det blir den helige Andes bibelstudium. Kombinationen av bön och bibelstudium – att söka Gud och uppleva hur den Helige Ande leder mig till källorna i skriften – är det viktigaste för mig. Att komma till Bibeln i en attityd av gudsfruktan, att Gud talar genom sitt ord, är det som gör att våra liv förvandlas, avslutar professorn.

RUBEN AGNARSSON