Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Håll samhället öppet

Hans Marklund | 14 jan , 2021
Från och med i söndags gäller den nya pandemilagen, en mycket långtgående lag som ger regeringen allt för stora möjligheter att begränsa friheten för det svenska folket.
Cyber006 (1)
Inte under modern tid har en svensk regering haft så stora möjligheter att fatta beslut över huvudet på det svenska folket. Pandemilagen har pressats fram under kort tid. Den stressade processen med lagens tillkomst är oroande. Det finns en uppenbar risk och det väcker stor oro att regeringen kommer att tillämpa lagen i en slags panikkänsla, vilket kan få kraftigt negativa konsekvenser.

Under pandemiåret har den politiska hanteringen varit svajig och oklar med skiftande besked uppåt och nedåt om pandemins utveckling. Regeringen verkar inte heller förstått vidden av hur pandemin har begränsat svenska folkets livsföring. Skolan och de ungas framtid är ett exempel som regeringen borde värna med större tydlighet. Tidigare var grundskolan en fredad zon från ingripanden. Nu blir det ändring på det efter nya besked från utbildningsminister Anna Ekström. Från måndag har huvudman för grundskolan mandat att fatta beslut om distansundervisning även för grundskoleelever. Sedan i höstas tvingas gymnasieeleverna att sköta sina studier hemifrån. Det är en åtgärd som inte visat goda resultat. Nedstängningen av gymnasie- och högskolestudierna i våras visade sig i efterhand vara ett slag i luften. Vinsten med att hålla eleverna hemma är liten men förlusterna är desto större, i form av uteblivet lärande och utbildningsministern säger själv att man ”kan inte förvänta sig samma undervisning och samma utbud som vanligt”. Gällande smittspridningen var vinsterna blygsamma enligt Folkhälsomyndigheten därför att unga blir sällan sjuka.

Regeringen bör agera varsamt när det gäller inskränkningen av människors fri- och rättigheter. Detta gäller inte bara skolan utan samhället i stort. Regeringens hantering av pandemin har också varit väldigt ojämn och slagit väldigt fel. Problemet med gränsdragning mellan verksamheter har känts väldigt orättvis och ogenomtänkt. Detta blev ändå tydligare när regeringen under helgen som gick, direkt drog upp nya riktlinjer som inte längre är rekommendationer utan lagstadgade beslut. På regeringens sida för krishanteringsinformation skriver man följande: ”Från och med den 10:e januari måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Dessutom kommer maxgränsen på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i fest och föreningslokaler”. Varken teater, kultur, föreningar, kyrkor, demonstrationer eller idrottsevenemang faller under de tio kvadratmeterna. Här gäller fortfarande åtta personer. Butikerna i ett köpcentrum får ta emot en person per tio kvadratmeter, köpcentrumet i stort har fortfarande ingen begränsning gällande antal personer, men en teaterlokal, idrottsarena eller en kyrka som har tusentals kvadratmeteryta får enbart ta emot åtta personer. Detta är fel. Här gäller kamp emot ojämna begränsningar. Organisationer och sammanslutningar borde nu reagera högljutt och göra gemensam sak och ta en rejäl diskussion med de ansvariga inom regeringen.

En pressad regering fattar dåliga beslut. Efter snart ett år av pandemi vet vi att nedstängning av samhällen inte fungerar särskilt bra. Här bör regeringen tänka till i stället för att falla för frestelsen att plötsligt visa politisk handlingskraft. Att ge denna regering så långtgående befogenheter är olyckligt.

HANS MARKLUND
Chefredaktör