Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Religionsfriheten är hotad

Hans Marklund | 24 sep , 2020
I helgen genomfördes en konferens arrangerad av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet tillsammans med den kristna elevorganisationen Ny generation, svenska Apologetiksällskapet och Sollentuna Pingst. Temat var ”Får kristna ungdomar plats i skolan?” Bakgrunden är att varannan kristen elev upplever sig, enligt en färsk undersökning, kränkt för sin kristna tro i skolan. Frågan är högaktuell och har bland annat aktualiserats i en debattartikel i Dagens Nyheter.
ledare

Kristna ungdomar upplever att de utsätts för kränkningar i skolan, både av andra elever och av skolpersonal. Den kristna gemenskapen mellan elever är viktig och utgör ett viktigt stöd för ungdomar i skolvärlden.
Som en 18-årig elev uttrycker det: ”Normerna bygger på att det är helt okej att driva med och underminera religion, och att det inte riktigt är ett problem med elever som kränker troende. Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt, och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt.”

Konferensen ville spegla situationen. Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD i utbildningsutskottet, berättade att hon lämnat en skriftlig fråga till utbildningsminister Anna Ekström utifrån Claphams rapport. Brunegård har frågat hur Ekström som minister kommer att agera för att stärka troende elevers rätt till respekt och likabehandling i skolan. Flera regeringsrepresentanter var tillfrågade om att medverka i konferensen. Samtliga avböjde medverkan, liksom även Skolinspektionen. Regeringen visar tydligt en uppenbar ovilja att öppet delta i diskussion och samtal i detta viktiga ärende.

Situationen i skolorna är mycket allvarlig och undersökningar visar att mängder av elever far illa i skolan på grund av kränkande uttalanden och behandling. Detta är inte okej.
När utbildningsminister Anna Ekström (S) konfronterades med situationen, svarade hon att ”ingen elev i Sverige ska bli ifrågasatt på grund av sin kristna tro eller religiösa övertygelse”.
Om hon står för sina ord är det hög tid att hon, som högsta ansvarig, agerar. Det gäller även alla med inflytande över skolan. Krav måste ställas på att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa elevers trygghet i Sveriges skolor, oavsett huvudman.
Konkreta handlingar måste till och åtgärder måste vidtas för att skapa en allmän skola där olika synsätt och livsåskådningar bemöts med respekt och för att bryta den kränkningskultur som präglar stora delar av den svenska skolan. Rätten till skolor på konfessionell grund måste också säkerställas.
Sverige är ett demokratiskt land som bygger på demokratiska grundpelare. Tre av de pelarna är religions- mötes- och yttrandefriheten. Detta är tre grundpelare i ett demokratiskt samhälle, de är till för att skydda demokrati och mänskliga rättigheter. De ger oss människor rätten att utöva vår tro och religion och att kunna hålla både offentliga och enskilda möten. Det ger oss rätten att uttrycka vår uppfattning och våra synpunkter. Det ger oss inte rätten att uttala oss eller agera kränkande mot andra människor på grund av deras tro eller uppfattningar.
Sverige ser sig också som en av världens mest toleranta nationer. Vi anser oss ha kommit långt i mångfaldsarbete, i likatänkande, i integritets- och rättvisefrågor, men på just det religiösa området finns det tydligen allvarliga brister.

HANS MARKLUND