Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Vi står inför ett moraliskt vägval

Robin Olsson | 08 sep , 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
ledarev36

Det fina med den liberala demokratin är att alla medborgare äger rätten att tycka, tänka, leva och påverka sitt samhälle efter sitt hjärtas övertygelse och delta efter egen förmåga i den demokratiska processen.

Demokratin upplever i dag sina utmaningar inte minst i Putins Ryssland och Lukasjenkos Belarus. Vi står inför ett vägval både politiskt och moraliskt över hela vår jord, från USA i väster till Europa och Ryssland i öster. Det finns klara skiljelinjer och tendenser, åt olika håll beroende på land och kontinent.
Ett omen i tiden som borde få medborgarna att lystra lite extra till Björn Afzelius är förutom Putin och Lukasjenko den liberale riksdagsmannen Robert Hannahs motion om att kriminalisera vad han kallar “omvandlingsterapi”. Han anför i sin motion: “Inför ett lagbrott mot omvandlingsterapi” och “Ta bort bidrag från organisationer som sysslar med omvandlingsterapi”. Han skriver: “Organisationer eller religiösa samfund som sysslar med sexuell omvandling eller omvandling av könsidentitet ska inte heller ges några som helst statliga eller kommunala bidrag. Detta bör gälla såväl om de själva genomför omvandlingsterapin, stöttar företeelsen eller råder familj eller hbtq-personer om var man kan genomföra omvandlingsterapi”.

I frihetens namn vill alltså Hannah i lag förbjuda kyrkor, trossamfund och troende att framhålla, praktisera och uttrycka sin kristna tro och syn på sex och äktenskap, så som det praktiserats och lärts under 2 000 år. I Svenska kyrkans gamla handbok står att läsa: Underbara äro dina verk, Herre Gud,
underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.
Hela den västerländska kulturen och civilisationen bygger på just denna judisk-kristna etik och moral. Om detta tvistar icke de lärde, även om de idag gör allt i sin makt för att förändra naturlagar och traditioner.
Det anstår majoriteten i varje civiliserad demokrati att fritt stifta sina lagar och stadgar. Hannah har tack och lov all rätt att agitera och motionera för sin åsikt, hur fel han än må ha. De grunder västerlandets principer vilar på, som näringsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet bygger på denna frihetsprincip. Genom århundraden av förändring har dock synen på dessa friheter fått en ny skepnad. Från den liberala grundtesen som tillskrivits den franske filosofen och upplysningsmannen Voltaire: "Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den" till Robert Hannah är steget stort, för att inte säga himmelsvitt.

Den nya “toleranta” liberalismen fruktar uppenbarligen all form av opposition till sin egen sanning, så till den grad att alla oliktänkare ska lagstiftas bort. Detta är inte tolerans och mångfald som berikar vårt land. Frågan många ställer sig är om RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) fritt ska äga tillträde till våra skolor och dagis och upprätthålla sitt statliga understöd? Vad kallas deras verksamhet där de propagerar för sin regnbågsideologi?
Är detta i laglig mening en form av “omvändelseterapi”, för att använda Hannahs egna ord, som strider mot den lag han vill instifta? Detta svarar han inte på och diskussionen lär fortsätta. Detta ämne har även uppmärksammats av SVT:s Uppdrag granskning som varnar för de negativa
effekterna av “könsbyte” bland svenska barn och ungdomar.

Ett upplyst och civiliserat samhälle måste tåla att göra avvägningar om vad som är moraliskt rätt och fel. Individers rätt till barn kontra barnets rätt till sin biologiska mor och far är en sådan aspekt. I ett tolerant samhälle torde vi alla kunna diskutera dessa frågor, äga rätt att tycka olika och utifrån det forma vårt framtida Sverige med medmänsklighet och respekt för alla. Denna mångfald är inte farlig, den är nödvändig och berikande om inte Sverige ska bli en totalitär diktatur.

ROBIN OLSSON
redaktionen@inblick.se