Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Mamman döms till fängelse i ett år och nio månader

Göran Jacobson | 13 aug , 2020
Norrköpings tingsrätt meddelade i förra veckan dom i målet mot mamman till den treåriga flickan som i media blivit känd som Lilla Hjärtat. Flickan hittades död i föräldrarnas lägenhet i Norrköping i januari. Tingsrätten dömde mamman för grovt vållande till annans död och narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader.
kammaråkl_webb

– Jag är inte särskilt förvånad över vilka brott tingsrätten dömde mamman för. Det var intressant att se hur de bedömde mammans trovärdighet, säger kammaråklagare Anna Lander till Inblick.
Det var i torsdags i förra veckan som Norrköpings tingsrätt meddelade dom i målet mot mamman till treåriga Esmeralda, som i media blivit känd som Lilla Hjärtat. Flickan hittades död i föräldrarnas lägenhet i Norrköping i januari. Det visade sig att hon, när polisen hittade henne, hade legat död i tre dagar, inlindad i ett lakan under en säng i lägenheten.

Tingsrätten var enig

Båda föräldrarna anhölls och häktades misstänkta för mord på sin dotter, men pappan avled av oförklarliga skäl i häktet några veckor senare. Mamman åtalades vid tingsrätten och i förra veckan meddelade rätten sin dom i målet. Tingsrätten, som var helt enig, underkände kammaråklagare Anna Landers yrkande på 14 års fängelse för mord då de höga beviskrav som finns i brottmål inte uppfyllts. Esmeraldas mamma dömdes istället till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död och narkotikabrott. I sin dom lägger tingsrätten den största delen av skulden på Esmeraldas numera avlidne pappa.
– Å ena sidan bedömde tingsrätten mamman som trovärdig med tillförlitliga uppgifter. I nästa situation bedömde de henne som inte trovärdig med icke tillförlitliga uppgifter. Jag tänker på hennes missbruk som man bortsåg ifrån för att hon inte var trovärdig, med hänvisning till mina bevis med sökningar på internet och narkotika i lägenheten, säger Anna Lander.
– Men gällande flickans mående och skador så kom tingsrätten fram till att det var pappan som tillfogat henne skadorna och förgiftat henne. Rätten kom fram till att mamman inte kände till detta. Där har jag en annan uppfattning, fortsätter kammaråklagaren.

Det kan ses som ganska lättvindigt att en så stor del av skulden läggs på en avliden person. Hur ser du på det?
– Jag tycker ju att bevisningen visar att mamman kände till vad som pågick. Då kan man inte skylla på någon annan. Det är så jag har byggt upp åtalet. Om hon inte själv har tillfogat skadorna så menar jag att hon i vart fall kände till att pappan tillfogade flickan skadorna.
Obduktionen av Esmeralda visade att hon tillfogats mer än 100 olika skador samt att hennes kropp innehöll höga halter av narkotika. Anna Lander tycker det är konstigt att en förälder som har ett litet barn, som man bland annat byter blöjor på, inte upptäcker skador på barnets kropp.

– Likadant att hon säger sig inte sett att flickan varit drogad när grannar och andra har sett att hon varit påverkad. Grannarna säger sig ha uppmärksammat mamman på att flickan inte mått bra och uppmanat henne att skydda barnet från pappan, säger åklagaren.

Kommer du överklaga domen?
– Jag ska läsa domen. Noga. Sedan ska jag ta ställning till om jag ska klaga. Jag kan ju tycka att målet är ett sådant mål jag kanske ska klaga på, för flickans skull och för framtida rättstillämpning. Det är ju så att vi inte ofta åtalar på det sätt som jag har gjort, det finns inte så många domar och då kan det vara viktigt att föra upp ett sådant här mål så att man får en överinstansprövning på det.
– Man får hoppas på att det blir någon ändring så att det här inte händer igen, avslutar kammaråklagare Anna Lander.

GÖRAN JACOBSON
goran@inblick.seTingsrättens pressmeddelande

 

Tingsrätten har frikänt en 40-årig kvinna, hemmahörande i Norrköping, från bland annat mord och synnerligen grov misshandel på sin dotter eftersom de höga beviskrav som finns i brottmål inte uppfyllts. Tingsrätten har dömt modern för grovt vållande till annans död och narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader.

Händelserna i bostaden som ledde till dotterns död har inte kunnat klarläggas. Med hög sannolikhet har dottern utsatts för våld av fadern vid åtminstone ett par tillfällen i nära anslutning till den händelse som ledde till att dottern föll mot hårt föremål med trauma mot huvudet som följd. Hur våldet utövats och närmare hur dottern fallit i anslutning härtill har inte kunnat klarläggas. Uppgifterna om en fallolycka i badrummet, som tidigare i utredningen lämnats av föräldrarna, har inte förtjänat tilltro. En fallolycka i samband med utövande av våld har ändå inte kunnat uteslutas. Det är också högst sannolikt att det är fadern som gett dottern narkotika förhållandevis nära tidpunkten för dödsfallet.

Tingsrätten anser att åklagaren inte förmått visa att fadern haft uppsåt till mord på dottern. Ingen omständighet styrker att modern mot sitt nekande varit närvarande då dottern utsattes för våld och förgiftning under den begränsade tid som skadorna uppstått och förgiftning ägt rum enligt vad som framkommit av utredningen.

Däremot har modern varit närvarande efter händelsen och då förstått att dottern behövde sjukhusvård. Modern har inte varit likgiltig för dotterns död. Underlåtenheten att tillkalla hjälp är dock ett sådant medvetet risktagande som tillsammans med att hon var narkotikapåverkad under sin garantställning som vårdnadshavare innebär att fråga är om ett grovt vållande till dotterns död. Annan påföljd än ett fängelsestraff har inte kunnat väljas. Längden på fängelsestraffet omfattar även narkotikabrott. Modern ska dessutom betala skadestånd till två syskon till den avlidna dottern med vardera 30 000 kronor.

(Mål: B 353-20)