Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Kryssa Birgitta Sacredeus!

Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019

Det senaste aggressiva mediedrevet mot Lars Adaktusson visar på hur onyanserad och skruvad den svenska familjedebatten är.

Den här gången är det Dagens Nyheter och en Center-trio bestående av Annie Lööf, Fredrik Federley och Sofia Jarl som har röda kinder.

Lars Adaktusson har sannerligen inget att skämmas för. Han har fullföljt den inriktning som föregångarna Lennart Sacrédeus och Alf Svensson stod för i EU-parlamentet. Och han har röstat nej till överstatlighet och lägger även in det ofödda barnets perspektiv i sitt politiska arbete. Det är inget att skämmas för. Det är snarare Centertrion som behöver förklara sig.

Det var nämligen partiledare Annie Lööf (som då hade efternamnet Johansson) och ordföranden i Centerkvinnorna Sofia Jarl, som år 2006 tillsammans med EU-parlamentarikern Fredrik Federley drev igenom kravet på polygami i CUF. Annie Lööf och Sofia Jarl har självklart rätt till sina egna 1989kroppar. Men en statlig svensk abortutredning från 1989 slår fast att kvinnan och foster är ”två skilda individer som båda är skyddsvärda”.

När Fredrik Federley år 2010 avslöjades med att ha fått mut- och spritresor till Kanarieöarna skyllde han på sin dragpersonlighet Ursula. ”Det är inte jag som riksdagsledamot som gör det här utan jag åker mer som dragpersonlighet”, förklarade han.

Partiledare Ebba Busch Thors svaga uppbackning för Lars Adaktusson är beklämmande. Likaså Sara Skyttedals förnumstiga pekpinnar.

Som tur är det finns det alternativ till de företrädare som ger efter för tillfälliga populistiska vindar på KD:s valsedel. På plats fem återfinns Birgitta Sacredeus, som har en politisk profil som – likt Adaktusson – utgår från ​att det är viktigare att vara förankrad hos KD:s gräsrötter än hos den svenska journalistkåren.