Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Kostade Wallströms FN-resa 1,3 miljoner kronor?

Ruben Agnarsson | 17 okt, 2018

Tidningen Metros "viralgranskare" Johan Wikén har ifrågasatt Inblicks uppgifter om kostnaderna för Margot Wallströms insamlingsresa till New York, som gjordes efter det att regeringen Löfvén avsattes av Sveriges riksdag.

Metro bygger sina uppgifter på den faktiska faktura som regeringskansliet fått från Försvarsmakten på 164 800 kronor exklusive moms, en faktura som UD:s departementssekreterare Hannes Raag fortfarande vägrat att redovisa för Inblick, trots en begäran att få ut en sammanställning på alla kostnader för Margot Wallströms och hennes regeringskollegors resa.

Fakturan som Metro hänvisar till bygger på faktiska flygtimmar, inte på all den tid som statsflyget tas i anspråk (vilket Inblicks artikel utgick från), vilket gör att Försvarsmaktens faktura blir mindre än de beräknade kostnader som redovisades i Inblicks ursprungliga artikel. Men Inblicks uppskattning av skattebetalarnas kostnader ligger ändå nära verkligheten, trots att vi än så länge bara fått fragmentariska och ofullständiga uppgifter från UD om resans kostnader.

Verkligheten är nämligen inte alls sådan som Metro vill påskina. I sin artikel bortser Metro nämligen från det allmänt kända faktum att Försvarsmakten endast får debitera regeringen för ​delar av de faktiska kostnaderna för statsflyget. Försvarsmaktens – det vill säga skattebetalarnas – faktiska kostnad för själva flygtiden är alltså betydligt högre än det som faktureras. Regeringen debiteras 10 800 per flygtimme, medan den verkliga kostnaden är 80 000 per flygtimme enligt försvarsbloggaren Carl Bergqvist
Det innebär alltså att den verkliga kostnaden för försvaret är 1,22 miljoner kronor. Till detta kommer övriga kostnader på 66 000, så kostnaderna blir alltså närmare 1,3 kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för andra medresenärer från regeringskansliet, kostnader som Inblick väntar på att få en redovisning av från UD.

Det framgår inte av Metros artikel om momsen tillkommer på Försvarsmaktens faktura, om så är fallet blir de faktiska kostnaderna ännu högre.


Vad Margot Wallströms resa till New York i själva verket kostade ​ska självklart följas upp. Att vi inte hade tillgång till ​exakta uppgifter beror på UD:s vägran att lämna ut offentliga handlingar. Så fort vi får fullständiga uppgifter från UD kompletterar vi självklart ytterligare i tidningen.

Redan den 29 september bad Inblick om en sammanställning av samtliga kostnader för regeringens resa till New York den 25-28 september i år. Vi efterfrågade dessutom namnen på de personer som följde med på regeringens resa. Vi får komplettera bilden när UD slutligen väljer att svara på Inblicks frågor.