Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Ekumenik och Andens enhet

Christian Mölk | 27 feb, 2020
"Ekumenik" är ett grekiskt ord ("oikoumenikos"), som typ betyder "världsvid" eller "som rör den bebodda jorden". Ordet kommer från det grekiska ordet "oikos", som betyder "hus" eller "hushåll". Ordet "ekumenik" används för att beskriva den strävan som finns bland många kristna att nå en synlig enhet och försoning mellan olika kyrkosamfund, att få alla kristna in under samma "hustak" så att säga.

Ordet "ekumenik" finns så vitt jag vet inte i Bibeln. Däremot skriver Paulus om "Andens enhet" i Ef 4:3 och Jesus ber att vi kristna ska vara "ett" i Joh 17:

“Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band.” (Ef 4:3)

“Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.” (Joh 17:11b)

Det grekiska ordet för "Andens enhet" är "henotes ho pneuma" och betyder i enkla ordalag "ett i Anden". På samma sätt som att Fadern, Sonen och Anden är "ett", och två gifta personer är "ett", så vill Gud att vi kristna ska vara "ett".

Så som jag tolkar Bibeln är inte denna "enhet" nödvändigtvis per automatik en "organisatorisk" enhet. På samma sätt som ett gift par kan vara osams trots att de formellt sett är gifta, så kan två olika kyrkor ha "ekumenik", men inte nödvändigtvis ha "enhet".

Jag tycker alltså det är viktigt att skilja på "Andens enhet" och "ekumenik", det är inte nödvändigtvis samma sak. Andens enhet skapas av den helige Ande och ekumenik är en mänsklig strävan att nå olika former av enhet. Ekumenik kan leda till Andens enhet, exempelvis genom att den helige Ande manar kristna att förenas i bön med Jesus i centrum. Men ekumenik kan också leda till en mänsklig oandlig enhet, där den synliga organiserade enheten sker på bekostnad av Guds ord.

Så om ekumenik innebär att olika kyrkor möts för att exempelvis be för sin stad, läsa Guds ord och fira nattvard tillsammans, då leder det till Andens enhet och är något väldigt positivt. Eller om ekumenik innebär att olika samfund möts för att diskutera hur man tillsammans kan hjälpa utsatta grupper i samhället, då är det också något väldigt positivt.

Men om ekumenik innebär att göra avkall på bibliska sanningar (som t.ex. troendedopet, endast Jesus är Herre, evangelisation, etc), i syfte att sudda ut gränser mellan olika samfund och forma en urvattnad gemensam nämnare, då är ekumenik något väldigt negativt.

Så om ekumenik är bra eller dåligt beror alldeles på hur man jobbar med ekumeniken, så som jag ser det.