Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Mitt rike är inte av den här världen

Christian Mölk | 12 feb, 2020

"Mitt rike är inte av den här världen", svarade Jesus när Pontius Pilatus frågade varför de judiska översteprästerna hade överlämnat honom till en romersk ståthållare till att dömas till döden.

När vi kristna drabbas av hat och hot för att vi försöker följa Jesus i ord och handling, så är det viktigt att förstå att vi tjänar ett annat rike än det vi lever i.

Vi bor i "Sverige", men vi tillhör "Guds rike". Vi kristna har vårt medborgarskap i "himlen" och lever som "främlingar" och "flyktingar" här i Sverige. Vi gör vårt bästa för att det samhälle vi lever i ska bli så bra som möjligt, men vårt hjärta tillhör himmelriket.

Det är därför vi exempelvis gärna tjänar som sjukvårdare men inte soldater. Vi vill gärna hjälpa och vårda, men vi varken dör eller dödar för Sverige. Det är också därför som vi gärna lyder landets lagar, men samtidigt är medvetna om att det finns en högre lag som står över den svenska. Om samhället gör det olagligt att hjälpa flyktingar så skulle vi kristna inte lyda den lagen eftersom vår högre lag anbefaller oss att hjälpa flyktingar.

Att vi primärt tjänar ett annat rike leder ibland till "krockar" med det världsliga samhället. Ibland kan samhället tycka det är "bra" att vi hjälper människor som har det svårt, så länge som vi håller oss på vår kant och inte stör samhällsordningen i någon större bemärkelse. Men samhället kommer aldrig att fullt ut kunna förstå de principer vi kristna lever efter. När jag exempelvis predikade om vad Bibeln säger om flyktingar så var det en exposé över Guds rikes värderingar och instruktioner i ämnet. Så vill vi kristna leva. Men då får vi kritik från det världsliga samhället som ifrågasätter hur det är möjligt rent ekonomiskt etc.

Jag förstår att politiker ur ett världsligt perspektiv behöver räkna pengar och beräkna hur många flyktingar Sverige kan ta emot. Jag förstår att det himmelska tänket inte är hållbart ekonomiskt ur ett världsligt perspektiv. Men det hindrar inte mig från att predika om vad Bibeln säger om Guds rike. Kanske kommer vi aldrig att få se Guds rike fullt ut förverkligas förrän Jesus kommer tillbaka. Men vi måste ändå fortsätta kämpa för en bättre värld.

Guds rike och Världens rike kommer aldrig att helt gå att överlappa. Det kommer alltid att bli krockar någonstans. När vi fullt ut lever efter Guds rikes lagar och regler kommer det förr eller senare krocka med Världens lagar och regler och leda till hat, hot och förföljelse. Sådana smällar är åtminstone jag beredd att ta. En tjänare är nämligen inte förmer än sin Herre, och förföljde de Jesus kommer de också att förfölja oss.

Församlingen är Guds rike på jorden. I församlingen kan vi åskådliggöra de lagar och regler vi kristna lever efter. På så sätt kan vi bli ett himmelskt ljus i en fallen värld. Vi kan bli ett alternativ. Vi kan bli en förebild för det goda samhället. Världsliga politiker med goda motiv gör väl i att lära av församlingen hur man skapar ett bättre samhälle.