Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Att vara blind för sin egen indoktrinering

Ruben Agnarsson | 06 apr, 2017

Det ligger i sakens natur att de som förespråkar totalitära idéer inte ser sin egen maktfullkomlighet. Den som är övertygad om att man har svaren på alla livets frågor, kan ofta inte tolerera motsägelser. Det är därför diktaturer, när de sakliga argumenten tryter, ger sig hän till tvång, åsiktsstyrning och manipulering av verkligheten.

De socialdemokratiska skolprofilerna Stellan Arvidsson och Brita Stenholm ville från 1960-talet och framåt – med den dåvarande kommunistdiktaturen DDR som modell – skapa en svensk skola som indoktrinerade svenska barn i en ateistisk livsåskådning. Regelrätt hjärntvätt, alltså. Nu vill Jonas Sjöstedt (V), efter Kalla faktas program om missförhållanden i muslimska friskolor, gå i Stellan Arvidssons fotspår och stänga alla religiösa friskolor

Stellan Arvidssons vision om att den svenska skolan – med totalitära DDR:s skolsystem som förebild – skulle indoktrinera barn i ateism har efter decennier av målmedvetet arbete ända in på 1990-talet gått i fullbordan, visar Karin Kittelmann Flensners doktorsavhandling från slutet av år 2015, som granskat religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan.

Hon beskriver hur en sekularistisk syn dominerar lektionerna och att samtalet utgår från att religion var något föråldrat och tillhörde historien, eftersom vetenskapen nu hade gett mänskligheten tillförlitliga svar.

Skämt med en föraktfull underton förekom ofta i klassrummen och troende människor framställdes som ointelligenta, psykiskt sjuka och galna.

En icke-religiös, atetistisk syn beskrevs enligt avhandlingen som neutral och opartisk, och förknippades med att vara en rationell, kritiskt tänkande person.

Religiositet förknippades med en förfluten tid när människor inte visste bättre, men detta stadie har vi numera passerat. Människor som trots allt ser sig som en del av olika religiösa traditioner beskrevs som att de levde kvar i en förgången tid.

Att inta en ickereligiös position framställdes som en neutral position i förhållande till religion. Att positionera sig som ateist i helklassdiskussioner var långt vanligare än att inta en religiös position trots att det i varje klassrum satt elever som var troende inom olika religiösa traditioner. Ateism artikulerades som en neutral position, men även som ”att vara normal”.