Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida
Ruben Agnarssons blogg på Inblick

Spännande innehåll i kommande nummer av Inblick

Ruben Agnarsson | 13 feb, 2016
Vi kan utlova ett riktigt spännande innehåll i nästa veckas nummer av Inblick. Alla djupt felaktiga rykten och efterföljande frågetecken kring Inblicks hållning i aktuella frågor kommer då med all tydlighet att rätas ut.
Tidningen kommer ut på torsdag, och du som vill försäkra dig om att få hela papperstidningen direkt i brevlådan kan boka en månads provprenumeration för endast 50 kronor här.
På återseende!

När fakta skapar kaos

Ruben Agnarsson | 11 feb, 2016
Inblick har följt upp Uppdrag gransknings program i höstas som påstod att det förekom stora kontantgåvor på Livets ord. Inblick har redovisat två sakförhållanden:

1. Den stora personliga gåvan i Norge som nämndes i programmet var i själva verket en bankinsättning, bekräftad av församlingens pastor Gunnar Jeppestöl.

2. De två övriga uppgiftslämnarna är pastorer med ett kontroversiellt förflutet, där det bland annat finns en fällande dom (böter) för olaglig penninginsamling i Kouvola hovrätt (numera Östra Finlands hovrätt) från den 5 nov 2013, vilket gör att anklagelser om felaktig penninginsamling inte blir särskilt trovärdiga.

Inblick har försökt att få svar från Uppdrag granskning Anna Lindman på dessa två punkter. Hon har hittills valt att göra sig otillgänglig.

Och såväl bloggen Aletheia och den pastor som kan knytas till domen i Finland (och som framträdde i Uppdrag granskning), har hotat med en polisanmälan av Inblick för att tidningen lyfter fram dessa fakta. Dessutom har det massproducerats konspiratoriska och helt missvisande inlägg och artiklar på både facebook och bloggar om Inblick, om allt mellan himmel och jord.

Inblick kommer inte bemöta dessa artiklar. Vi vill endast i all vänlighet lyfta fram det faktum att det inte är särskilt lyckosamt att bekämpa kyrkopolitik med kyrkopolitik.

EU godkände Adaktussons resolution om folkmord

Ruben Agnarsson | 04 feb, 2016
I dag röstade Europaparlamentet igenom en resolution som slår fast att IS begår folkmord i Syrien och Irak.
Lars Adaktusson (KD), som ligger bakom resolutionen, skrev i veckans nummer av Inblick följande gästkrönika:

I dag avgör EU-parlamentet frågan om folkmord


Idag - torsdag - röstar Europaparlamentet om huruvida man skall beteckna Islamiska statens övergrepp mot kristna minoritetsgrupper (kaldéer/assyrier/syrianer och armenier) och jezider som folkmord. Eller inte.
Frågan om folkmordsbegreppet är betydelsefullt av flera skäl. Rent folkrättsligt innebär det att den som tillstår att ett folkmord äger rum också förbinder sig att agera i proportion till detta. 
Det är sant att frågan formellt ligger hos FN:s säkerhetsråd, men det är lika sant att ett erkännande av Europarlamentet har potential att förändra dynamiken i frågan. Samma sak gäller amerikanska kongressen, där en motsvarande process pågår.

Islamiska statens grundläggande motiv finns tydligt uttalat och syftar till en etnisk och religiös rensning av allt det som inte passar in i den egna snäva definitionen av salafistisk sunniislam. Morden, våldtäkterna, kidnappningarna, utplåningen av kulturell och religiös historia samt kraven på underkastelse är ägnade att förinta eller fördriva kristenheten. I praktiken handlar det om alla dem som utgör den kaldeisk/assyriska/syrianska minoriteten i Irak och Syrien.
Islamiska staten ser kristna som legitima mål, och det är inte heller något de hymlar med. 
I terrororganisationens officiella tidning Dabiq förklaras att ”Rom ska erövras” samtidigt som ”korsen ska brytas sönder och kvinnorna förslavas” (oktober 2014). I samma tidning betecknas det bestialiska mordet på 21 medlemmar av Egyptens koptiska ursprungsbefolkning som en avrättning av ”korsfarare” (februari 2015).

Verkligheten visar också att de inte tvekar att agera i samma anda som sin propaganda. Åtskilliga politiska beslutsfattare och människorättsexperter har gjort klart att detta i grunden handlar om brott mot mänskligheten – tyvärr är det värre än så. Mot bakgrund av det oerhörda som sker är det uppenbart att Islamiska staten i själva verket gör sig skyldig till folkrättens värsta och mest avskyvärda brott. I FN:s folkmordskonvention från 1948 definieras begreppet folkmord utifrån gärningar ”utförda i akt och mening att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”.
Med andra ord; framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord. Min förhoppning är att en majoritet av Europaparlamentet instämmer i denna bedömning.

Lars Adaktusson (KD) 
Europaparlamentariker 
Ledamot av Europaparlamentets utrikesutskott

Det kristna hoppet

Ruben Agnarsson | 03 feb, 2016
”Var finns hoppet?”
Denna mycket berättigade fråga fick jag i går via e-post av en läsare efter att jag publicerat mitt blogginlägg om risken för att Sverige kan dras in i ett förestående storkrig.
Vi får inte hopp genom att blunda och låtsas att verkligheten inte existerar. I sitt avskedstal som återges ibland annat Lukas kapitel 21 beskriver Jesus de extrema svårigheterna i den yttersta tiden: krig, förföljelse, naturkatastrofer och hungersnöd. 
Jesus uppmanar oss då att räta på oss och lyfta blicken.

”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” Luk. 21:25- 

Det finns inget verkligt hopp utan Gud. Varken här i tiden eller i evigheten. Vårt hopp, som individer och som nation, finns i honom!
Därför behöver vi berätta om de glada nyheterna att Gud älskar och har en plan för varje människa. Och att han kan ge hopp och tro mitt i de mest hopplösa situationer.

Försvaret: ”Sverige kan vara i krig inom några år”

Ruben Agnarsson | 02 feb, 2016
På onsdag den här veckan inleder Försvarsmakten de så kallade Markstridsdagarna i Boden i Norrbotten. 
”Markstridsdagarna genomförs regelbundet för att tydliggöra utvecklingen för arméns markstridsförband och hölls senast 2012 på Ravlunda skjutfält i Skåne. I år hålls dagarna i Boden den 3-4 februari och fokuserar på arméns utveckling de kommande åren” skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

informationsfolder-msd-2016-web-1I den broschyr som Försvarsmakten har sammanställt (läs den här) inför Markstridsdagarna hälsar Sveriges arméchef, generalmajor Anders Brännström, alla soldater välkomna till dagarna i Boden på ett ganska dramatiskt sätt:
”Det omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år” skriver han i sin inledning.

Det är ett ganska dramatiskt besked från en försvarsmakt, vars budget numera ligger och skvalpar kring en procent av BNP, tack vare nedskärningar från främst socialdemokratiska försvarsministrar. På 1980-talet fick Försvarsmakten närmare tre procent av BNP.

Sverige hamnar inte i krig på egen hand. Om Sverige skulle hamna i krig, kommer stora delar av västvärlden också att befinna sig i krig. I september 2008 skrev jag en krönika i Världen idag om profetiska varningsord om ett kommande storkrig.
Du kan läsa denna krönika här!

Rätt om Peter Ljunggren

Ruben Agnarsson | 01 feb, 2016
Tidningen Inblick nämnde i en artikel i förra veckans nummer att Peter Ljunggren blivit utesluten ur en församlingsorganisation på grund av moraliska och ekonomiska oegentligheter. Efter samtal med Peter Ljunggren vill vi korrigera och förtydliga att han inte blivit utesluten från någon församlingsrörelse av dessa skäl.
Vi har därför tagit bort detta från Inblicks hemsida och vi kommer att inkludera denna skrivelse i nästa nummer av tidningen. Peter Ljunggren och jag vill härmed avsluta detta och önska varandra frid.